Naše aktivity

Portál www.produktívne.sk sa stal mediálnym prartnerom BPUGTM SLOVENSKO (Best Practice User Group).

 

Príspevok do časopisu Goodwill. Číslo Júl / August. " Od pracovníka k manažérovi."

http://www.goodwill.eu.sk/Documents/GW07_08_2013_lowres.pdf

 

Príspevok do blogu Petra Minárika. " Môj najhorší feedback v živote."

http://www.mzdovecentrum.sk/clanok-blogu/itemid/331189/

 

Zúčastnili sme sa na kongrese EASTLOG 2013 v Prahe.

Eastlog

 

Zúčastnili sme sa na konferencii organizovanou spočnosťou BPUG Slovensko. Táto prezentácia bola účastníkmi vyhodnotená ako tretia najlepšia :)

http://www.bpug.sk/sk/pribehy-o-riadeni-projektov-2013

 

Zučastnili sme sa konferencie organizovanej spoločnosťou InForm Slovakia.

 

Prezentácia:

http://www.youtube.com/watch?v=CrQGBHezVgQ&feature=youtu.be

 

Fórum:

 

Viziku autora najdéte aj tu.