Be In Do Lean

Česko slovenská súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2023

   Ste pripravení predviesť svoje schopnosti a kreativitu? Srdečne vás pozývame do pripravovanej súťaže o najlepší študentský projekt. Hľadáme inovatívne nápady a riešenia pre firmy, a vieme, že na to máte! 

Vyhrajte atraktívne ceny, získate cennú spätnú väzbu a mentoring od skúsených profesionálov z praxe, nadviažte kontakty pre vaše budúce aktivity. Či už teda pracujete na zlepšovaní procesov vo výrobnej spoločnosti, zlepšovaní kvality, optimalizácii softwarových riešení pre spoločnosť, zlepšovaní ergonómie a bezpečnosti na pracoviskách, zaoberáte sa zlepšovaním energetickej náročnosti výroby, robíte na projekte súvisiacom s so znižovaním CO2, zameriavate sa na cirkulárnu ekonomiku alebo máte nápad na start-up, chceme vidieť, čo máte!

Nepremeškajte túto úžasnú príležitosť predviesť svoj talent a posunúť svoje schopnosti na ďalšiu úroveň. Vidíme sa na súťaži!

Aké projekty sa môžu prihlásiť? 

  • akýkoľvek projekt s reálnym/praktickým prínosom pre školu, firmu alebo enviroment. 
  • môže ísť o bakalársku, diplomovú alebo ročníkovú prácu študentov vysokých škôl.

Oblasti z ktorých môže práca prichádzať: 

  • zlepšovanie procesov vo výrobnej spoločnosti, 
  • zlepšovanie kvality, 
  • optimalizácia softwarových riešení pre spoločnosť, 
  • zlepšovanie ergonómie a bezpečnosti na pracoviskách, 
  • projekty súvisiace so zlepšovaním energetickej náročnosti výroby, 
  • projekty súvisiace v rámci znižovania Co2, 
  • projekty zamerané na cirkulárnu ekonomiku a podobne

Pokračovanie úspešnej súťaže z roku 2014-2016 The Best Student Project– viď

https://www.produktivne.sk/l/organizacia-sutaze-the-best-student-project/