Ako som naučil Mibu vyrábať Friction materiál

17.09.2020

V roku 2015 som dostal ponuku na projekt pre naštartovanie výroby vlákno kompozitného materiálu v Čechách.

Išlo o výzvu, ktorá sa neodmieta, a to nielen vzhľadom novú technológiu, ale aj vzhľadom na stanovené ciele projektu.

Žiadne zvyšovanie efektivity výroby, žiadne optimalizovanie výroby, išlo "iba o to, rozbehnúť mašinu a vyrábať kvalitný trecí materiál" ...

Keď sa ale pozriem 4 roky naspäť, tak som ani netušil, aký to bude zaujímavý projekt. V roku 2016 som prišiel do staršej budovy, kde stál papierenský stroj zo 70-tých rokov z minulého storočia...

Stroj a tím boli v stave nepoužiteľnosti... Tímu chýbala motivácia a presvedčenie, že je svetlo na konci tunela a zariadeniu zase kvalita a technické prevedenie.

Čo nasledovalo?

Investícia do stroja a samozrejme investícia do ľudí. Vzdelávanie, otvorená komunikácia, zbieranie skúsenosti a spoločné hľadanie riešení.

A potom to prišlo...

  • 2017 prvý uvoľnený materiál pre aftermarket
  • 2018 materiály uvoľnené pre zákazníkov Tier1
  • 2019 vyvinuté nové materiály
  • 2019 sériová výroba a certifikácia
  • 2020 vyvinuté nové dva materiály pre automotive
  • 2020 finálne nastavenie organizačnej štruktúry ...

Jedným zo skvelých momentov na záver projektu je skutočnosť, že o tom, ako funguje môj tím a môj závod, akú kvalitu a aký servis vieme poskytnúť sa stal zaujímavým aj pre konkurentov spoločnosti Miba, ktorý dnes prichádzajú za nami s novými projektami...

Blízky priateľ sa ma spýtal, že či si vezmem patent zo sebou. Odpovedal som mu, že nemôžem...

Mojím patentom bol skvelý tím, ktorý si nemôžem vziať...