Náš tím

Radovan Martišovič

Lean Thinking Manager

 • Manažment konzulting
 • Interim manažment
 • Školenia, tréningy 
 • Tvorba business simulácii
 • Implementácia princípov štíhlej výroby
 • Individuálne konzultácie

Peter Minárik

Operational excellence & Project management

 • Projektový manažment
 • Interim manažment
 • Školenia, tréningy

Alena Polcsakova

Logistický expert

 • Expert logistiky a riadenia procesov s viac ako 20 ročnou praxou
 • Implementácia štíhlych princípov 
 • Redukcia skladových zásob
 • Znižovanie prevádzkových nákladov na logistiku
 • Zavádzanie systému SAP
 • Projektovanie a optimalizácia informačných systémov v logistike
 • Interný - procesný audítor podľa VDA 6.3.
 • Účasť na medzinárodných projektoch
 • Víťaz za Slovenskú republiku s projektom šetrenia životného prostredia "Energy Globe Award 2015" - celosvetová súťaž

Michal Martoň

Kvality expert