Naše aktivity

Portál www.produktívne.sk  je partnerom vybraných aktivít spoločnosti Comm-Pass (prináša unikátny koncept a prístup, ktorý spája výhody a benefity manažérskeho vzdelávania / rozvoja a manažérskeho biznis consultingu)

Portál www.produktívne.sk sa stal mediálnym prartnerom BPUGTM SLOVENSKO (Best Practice User Group). 

Príspevok do časopisu Goodwill. Číslo Júl / August. " Od pracovníka k manažérovi."

https://www.goodwill.eu.sk/Documents/GW07_08_2013_lowres.pdf 

Príspevok do blogu Petra Minárika. " Môj najhorší feedback v živote."

https://www.mzdovecentrum.sk/clanok-blogu/itemid/331189/ 

Zúčastnili sme sa na kongrese EASTLOG 2013 v Prahe.

Eastlog

 

Zúčastnili sme sa na konferencii organizovanou spočnosťou BPUG Slovensko. Táto prezentácia bola účastníkmi vyhodnotená ako tretia najlepšia :)

Zučastnili sme sa konferencie organizovanej spoločnosťou InForm Slovakia.

Prezentácia:

https://www.youtube.com/watch?v=CrQGBHezVgQ&feature=youtu.be

Fórum:

Viziku autora najdéte aj tu.