Digital Factory

 

   DigFacVW projekt vznikol s cieľom rozšíriť povedomie konceptu "Digitálny podnik", zvýšiť intenzitu spolupráce s priemyselnými podnikmi, navrhnúť a postupne vybudovať vlastné moderné laboratórium, a tak odštartovať získanie nových poznatkov a skúseností v rámci koncepcie "Digitálny podnik". Cieľovou skupinou projektu sú vysokoškolský pedagógovia, študenti a priemyselné podniky pôsobiace na Slovensku, ale aj v zahraničí.

 

Na stránke www.produktívne .sk, nájdete prehľad úspešných projektov za rok 2013 / 2014 študentov z Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

 

Projekt je financovaný z prostriedkov Nadácie Volkswagen Slovakia z grantového programu „Rozvíjať technik(o)u“.