Simulácia montážnej linky

 

 

video zo simulacie:

RenaulDaimler.mov (1790506)