Optimalizácia procesov výroby v spoločnosti pomocou počítačových simulácií