Použitie nástrojov kvality na zabránenie plytvania v spoločnosti