Aplikácia metódy DOE na stanovenie optimálnych úrovní vstupných faktorov