Návrh zefektívnenia systému plánovania výroby produktov