Hodnotiaca komisia 2015

Radovan Martišovič

Organizátor súťaže „The best student project 2015“

Autor webového portálu www.produktivne.sk

Manažér výroby MIBA Steeltec, s.r.o.

    Pracovať začal v ZF Boge Elastmetall Slovakia, kde začal na pozícii výrobného pracovníka a počas 12-tich rokov sa prepracoval až na pozíciu vedúceho výrobného fraktálu. Svoje pracovné skúsenosti zdokonalil počas pôsobenia v rámci spoločnosti ZF na Slovensku, ale aj v Nemecku a v USA. Momentálne pracuje na pozícii manažéra výroby pre spoločnosť Miba Steeltec, s.r.o., kde má na starosti výrobné prevádzky lisovania, brúsenia, tepelného spracovania, trieskového obrábania, laserov, compozitu a molybdénovania.

Je tvorcom portálu www. produktivne.sk, ktorý bol a funguje ako hobby nástroj pre jeho potešenie :)

Životné motto: N iekedy aby som dosiahol úspech, musím zmeniť najprv seba a potom veci okolo :)

E-mail: radovan.martisovic@gmail.com

Tel.: +421903325685

Radovan Martisovic - Slovak Republic | LinkedIn

 

 

Vladimír Krajčo

Manažér pre ZF Production System

ZF Slovakia

    Pracovať začal v ZF po víťazstve v prvom ročníku súťaže The best student project 2014. V jeho pracovnej náplni je riadenie výrobného systému koncernu ZF a teda projektov týkajúcich sa štíhlej výroby a kontinuálneho zlepšovania. Vladimír Krajčo je absolventom Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave, odbor Priemyselné manažérstvo. Už počas štúdia zbieral skúsenosti v oblasti optimalizácií MTM analýzou a neskôr počas praxe v Boge Elastmetall vypracoval pomocou tejto analýzy a simulácie diplomovú prácu, ktorá uspela v prvom ročníku súťaže The Best student project.

Jeho záľubou je šport, najmä futbal, ktorý aktívne hráva a je aj trénerom žiakov. Má rád ľudí a prácu s nimi, aj keď to nie je vždy jednoduché.

"Snažím sa byť štastný a som rád, že sa mi podarilo byť štastný a naplnený. A to vďaka práci a príležitosti, ktorú som dostal. A za to vďačím práve tejto súťaži. Preto vždy rád podporím podobné veci...

Email: vladimir.krajco@zf.com

Tel: +421915311852

Linkedin: https://www.linkedin.com/profile/view?id=114802855&trk=nav_responsive_tab_profile

 

Roman Bače

Riaditeľ IPA Slovakia

    V IPA Slovakia pracuje ako riaditeľ a manažér vzdelávania. Jeho úlohou je aj príprava vzdelávacích a rozvojových potrieb pre spoločnosti.

Absolvent Žilinskej univerzity, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, odbor Manažment a ekonomika podniku a absolvent Elektrotechnickej fakulty odbor Mechatronika a absolvent doktorandského štúdia v odbore Ekonomika a manažment podniku.
Absolvoval študijnú cestu v USA v závodoch Ford, Toyota, Google, Norma Group, Jiffy Mixes, DeBrand Fine Chocolates, Swissland Cheese Co.

V oblasti rozvoja ľudí a prípravy vzdelávacieho plánu spolupracoval na projektoch: Ecco, Embraco, Chemosvit, KIA Motors Slovakia, Matador, Meopta, VÚHŽ a iné.

V minulosti pracoval na rôznych pozíciách ako lektor školiaceho strediska, manažér informačných technológií, manažér interných procesov. Ako konzultant a projektový koordinátor sa zúčastňoval implementácii informačného systému IFS. Zodpovedal za moduly: skladové hospodárstvo, projektové riadenie, marketing, kontroling. V rámci zákazníckych riešení bol spoluzodpovedný za úspešný prechod na Euro. Viedol projekty zavádzania procesného riadenia v medzinárodnej spoločnosti. Bol členom poradných orgánov akcionárov. Pracoval na projektoch v Čechách, Rumunsku, Bulharsku. V posledných rokoch pracoval na pozícii generálny a finančný riaditeľvýrobnej, potravinárskej spoločnosti, ktorá zamestnáva 200 zamestnancov. Počas pôsobenia riešil procesy internej reštrukturalizácie spoločnosti, optimalizáciu skladového hospodárstva, reenginiering procesov poskytovania zákazníckeho servisu. V rámci organizácie priamo riadil finančný úsek, personálne oddelenie, oddelenie kvality, nákupné hospodárstvo, produktový marketing a vývoj, výrobu.

V rámci sociálnej oblasti pôsobí ako Predseda rady školy pri Základnej škole vo svojej rodnej obci. Medzi jeho záľuby patrí prístrojové potápanie, windsurfing, florball, lyžovanie, snowboarding.

E-mail: bace@ipaslovakia.sk

Tel.: +421 917 570 435

Roman Bače - Slovak Republic | LinkedIn

 

Peter Minárik

COMM-PASS, Executive partner

    Prináša aplikáciu projektového manažmentu do každodenného biznisu. Aktívne podporuje zdieľanie „best practices“ a inšpiruje manažérov k inovatívnym projektovým výsledkom. Do projektovej práce vnáša ľudskosť, zmysel, pridanú hodnotu a potešenie. Je spoluautor viacerých atraktívnych projektov ako napríklad „Úspech po slovensky“, či „Nové vízie pre Slovensko 2014-2015 ...Vízie pre HR“.

„Moja práca ma baví ...“

E-mail: minarikp@commpass.sk

Tel.: +421 905 852 231

Peter MINARIK - Slovak Republic | LinkedIn

 

Milan Šesták

Prezident SSK

    Milan Šesták vyštudoval podnikový manažment na Technickej Univerzite vo Zvolene.

Počas štúdia prešiel stážami a pracovnými pozíciami v slovenských drevospracujúcich podnikoch a jazykovými pracovnými pobytmi v USA. Po ukončení štúdia začal pracovať pre Moltes, s.r.o. v Liptovskom Hrádku a z pozície Inžiniera kvality sa prepracoval na pozíciu Manažéra kvality, postupne prevzal zodpovednosť za všetky manažérske systémy. Podobnú pozíciu zastával vo firme Swedwood a neskôr Dana Emerson Actuator Systems, ktorú prevzala firma TRW. Z pozície Manažéra kvality a inžinieringu v TRW prešiel v roku 2009 na pozíciu riaditeľa závodu Emerson Network Power v Novom Meste nad Váhom. Od roku 2013 je generálnym riaditeľom Emerson, a.s. Nové Mesto nad Váhom.

Od začiatku svojho profesionálneho pôsobenia sa aktívne venuje odbornej práci v oblasti riadiacich systémov a od roku 2011 je Prezidentom slovenskej spoločnosti pre kvalitu. Pôsobil celú dekádu ako vedúci posudzovateľ Národnej ceny SR za kvalitu, je členom odborných pracovných skupín a redakčných rád časopisov. Obdržal aj ocenenie za najlepší odborný publicistický príspevok v oblasti kvality. Zúčastnil sa Európskej ceny za kvalitu ako posudzovateľ a pripravil niekoľko organizácií na Národnú cenu SR ua kvalitu v zmysle modelu výnimočnosti EFQM ako aj modelu CAF.

V rámci svojej profesionálnej činnosti absolvoval množstvo odborných školení a školení zameraných na manažérske zručnosti, vrátane študijných pobytov v zahraničí.

E-mail: milan.sestak@ssk.sk

milan sestak - Slovak Republic | LinkedIn
 

Yulia Šurinová

Manažérka kvality v spoločnosti Biometrix s.r.o.

    V oblasti manažérstva kvality pôsobí od roku 2006. Je členkou výboru Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, lektorkou a poradkyňou pre implementáciu QMS a zlepšovanie kvality, autorkou rady odborných publikácií v odbore.

E-mail: yulia.surinova@gmail.com

Yulia Surinova - Slovak Republic | LinkedIn

 

Martina Jakábová

projektový manažér

Visions, s.r.o.

Po skončení štúdia v roku 2004 pôsobila ako interný doktorand a neskôr pracovala ako odborný asistent a zástupca riaditeľa pre podnikateľskú činnosť, celoživotné vzdelávania a styk s verejnosťou na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave. Dlhodobo pôsobí v oblasti projektového riadenia (soft i hard skills),  riadenia podnikových procesov a riadenia IT služieb. Zúčastnila sa mnohých projektov v oblasti optimalizácie podnikových procesov a projektového riadenia. Analytik, lektor a konzultant v rôznych organizáciách. Je členom SPPR a BPUG, autorom rady odborných publikácií a externým posudzovateľom projektov.  V rámci svojej profesionálnej činnosti absolvovala množstvo odborných školení, vrátane študijných pobytov v zahraničí. Je certifikovaný PRINCE2 Practitioner®.

Motto: "True happiness is to learn how to live beyond of imperfections". (Rita Maatta)

Email: jakabova@visions.cc

Tel.: (+421) (0) 905 488 087

https://sk.linkedin.com/in/martinajakabova

 

Michal Marton

Projektový manažér

Hella Slovakia Signal-Lighting

    Michal Marton je projektový manažér v Hella Slovakia Signal-Lighting od roku 2012. Jeho hlavnou pracovnou náplňou je vedenie a vývoj projektov multifunkčných zadných svetiel pre významných zákazníkov ako sú Volkswagen, Nissan, Volvo, ...

E-mail: michal.marton@hella.com, marton.michal@gmail.com

Michal Marton - Slovak Republic | LinkedIn

 

Juraj Drahňovský

Odborný asistent

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

    Juraj Drahňovský je odborným asistentom na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave, kde pôsobí od roku 2003. Okrem toho externe spolupracoval s viacerými spoločnosťami, naposledy s CEIT Consulting, s. r. o., Bratislava, kde pôsobil ako lektor/konzultant na viacerých projektoch, predovšetkým v oblasti plánovania a riadenia výrobnej logistiky.

E-mail: juraj.drahnovsky@stuba.sk

Tel.: +421 908 229 102

Juraj Drahňovský - Slovak Republic | LinkedIn

 

Martin Fibich

Continuous Improvement & Lean Six Sigma Engineer

MIBA Steeltec, s.r.o.

    V spoločnosti MIBA pracuje od júna 2010. Začal na pozícii Quality Engineer, kde zotrval až do konca roku 2013. Od januára 2014 pracuje na pozícii Continuous Improvement & Lean Six Sigma Engineer. Za toto obdobie sa zaoberal hlavne procesom vzorkovania - PPAP, zlepšovaním kvality, SPC, relokáciou a rozbiehaním výroby z Nemecka a v súčasnosti hlavne projektovým riadením zameraným na zlepšovanie procesov.

E-mail: martin.fibich@miba.com

Tel.: +421 902 972 411

https://www.linkedin.com/profile/view?id=346865203&authType=NAME_SEARCH&authToken=9sLw&locale=en_US&srchid=1250212071404216381449&srchindex=1&srchtotal=3&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A1250212071404216381449%2CVSRPtargetId%3A346865203%2CVSRPcmpt%3Aprimary

 

Patrik Kajtár

Continuous Improvement & Lean Six Sigma Leader

MIBA Steeltec, s.r.o.

    Patrik Kajtár je manažérom projektov so zameraním na postupné zlepšovanie procesov v spoločnosti od roku 2012. Medzi jeho pracovnú náplň patrí najmä zvýšiť v spoločnosti lojalitu, zlepšiť celkový hospodársky výsledok, znížiť frustráciu zamestnancov z prepracovania, zredukovať prerušovanie procesov a zlepšiť kvalitu.

E-mail: patrik.kajtar@miba.com

Tel.: +421 902 972 426

Patrik Kajtár - Slovak Republic | LinkedIn

 

Michal Červinka

zakladateľom a majiteľom spoločnosti Leanea s.r.o.

    Michal Červinka má 16 ročné skúsenosti vo vývoji, výrobe a kvalite a 10 ročné skúsenosti v automotive. Leanea s.r.o. bola založená v roku 2009 a zaoberá sa podporou výrobných podnikov v o blasti vývoja, výroby a kvality. Dodáva riešenie pre štíhli podnik od návrhu po realizáciu. Medzi našich spokojných zákazníkov patria spoločnosti ako Inteva products, Inalfa, Faurecia, Continental, SAS, Ushin a mnoho ďalších.

E-mail: mcervinka@leanea.sk

Michal Cervinka - Slovak Republic | LinkedIn

 

Ján Jochmann

Manažér Operation a Kontinuálneho zlepšovania, Sodetal AWT , www.sodetal.com

    Po absolvovaní Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej Univerzity nastúpil do spoločnosti Molex Slovakia na pozíciu plánovača výroby. V oblasti neustáleho zlepšovania následne niekoľko rokov pôsobil na pozíciách priemyselný inžinier a kaizen inžinier, okrem iného bol zodpovedný za zavedenie 5S do celého podniku a realizáciu viacerých zlepšovateľských projektov. V posledných rokoch je ako operations manager zodpovedný za výrobu a údržbu v spoločnosti Sodetal AWT.
 

Jan Jochmann - Slovak Republic | LinkedIn

 

Rastislav Beňo

 Od roku 2011 pôsobí ako odborný asistent na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave. Počas posledných troch rokov externe a aktívne spolupracoval s viacerými spoločnoťami, ako napríklad CEIT Consulting, s. r. o., CHEMOSVIT FÓLIE, a. s. na významných inžinierskych projektoch hospodárskej praxe orientovaných predovšetkým do oblastí plánovania a riadenia podnikovej logistiky a ergonómie. Je členom Slovenskej Ergonomickej Spoločnosti a autorom niekoľkých odborných a vedeckých publikácií.
 

mail: rastislav.beno@stuba.sk
Rastislav Beňo | LinkedIn

Berenika Hausnerová 

   Berenika Hausnerová je absolventkou Vysokého učení technického v Brně. Podílela se na řídící a koncepční práci Fakulty technologické, resp. Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v pozici proděkanky pro doktorská studia a zahraniční vztahy, prorektorky pro zahraniční vztahy a tvůrčí činnosti, a v současné době ředitelky Ústavu výrobního inženýrství. Pracovala jako projektový manažer/ konzultant pro Moravsko-slezský automobilový klastr, Technologické inovační centrum a Plastikářský klastr ve Zlíně. Je členkou hodnoticí komise pro excelentní výzkum Rady vlády České republiky. Zabývá se výzkumem v oblasti PIM technologií, za nějž obdržela Cenu rektora VUT v Brně, „Werner von Siemens Excellence Award“, a v roce 2006 se stala první českou laureátkou programu společnosti L´Oreal „For Women in Science“.

Berenika Hausnerova | LinkedIn

 

Juraj Kliment,

Vedúci audítor LRQA

    Absolvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, pracoval vo viacerých nadnárodných výrobných organizáciách na pozíciách v oblasti inžinieringu a riadenia výroby. V súčasnosti pôsobí okrem svojej audítorskej práce (IRCA registrovaný vedúci audítor QMS), aj ako sektorový manažér pre automobilový sektor a člen lektorského tímu. V oblasti audítorskej činnosti sa špecializuje na automobilový priemysel pre oblasť kvality a environmentu.

 https://www.linkedin.com/profile/view?id=29760317&authType=name&authToken=S39H&trk=feed-liker

 

   

  Michal Kršiak
 
  Operations manager
 
  Service4Quality
 
        Aktivne pracuje v kvalite od roku 2006, od roku 2008 na riadiacich pozíciách, špecializuje sa na manažment a optimalizáciu systému kvality. Od roku 2013 pôsobí  
  ako externý senior konzultant a lektor prevažne v automobilovom priemysle. Má skúsenosti s nábehom a riadením projektov pre BMW, AUDI, VW, Porsche, Citroen, Renault. Absolvoval stáže vo Francúzsku a Nemecku.
 
  Aktuálne pôsobí ako operations manager v spoločnosti Service4Quality.
 
 
  Tel: 00421 905 703 390

 

Lenka Kalamenová

LEAN Specialist Enics Slovakia, s.r.o.

Absolvovala Fakultu managementu a ekonomiky na Univezite Tomáše Bati ve Zlíně, odbor priemyslové inžinierstvo. Počas štúdia prešla viacerými štážami v slovenských ale aj českých firmách pod vedením Ing. Václava Vítka. V spoločnosti Enics Slovakia pracuje od 2013 na pozícií LEAN špecialista, kde jej hlavnou pracovnou náplňou je kontinuálne zlepšovanie procesov, vedenie kaizenov, školenie zamestnancov a celkovo rozvíjanie LEAN kultúri v spoločnosti. V rámci pôsobenia v spoločnosti Enics získala interné ocenenie Green Belt a Black Belt za štandardnú prácu, pričom jeden z projektov sa umiestnil medzi 6 najlepších LEAN projektov celej spoločnosti.

e-mail:Lenka.Kalamenova@enics.com

LinkedIn:https://www.linkedin.com/profile/view?id=238621622&trk=nav_responsive_tab_profile_pic