Hodnotiaca komisia 2016

 

Yulia Šurinová

Manažérka kvality v spoločnosti Biometrix s.r.o.

V oblasti manažérstva kvality pôsobí od roku 2006. Je členkou výboru Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, lektorkou a poradkyňou pre implementáciu QMS a zlepšovanie kvality, autorkou rady odborných publikácií v odbore.

E-mail: yulia.surinova@gmail.com

Yulia Surinova - Slovak Republic | LinkedIn

 

Juraj Drahňovský

CoC Logistický expert

ZF Slovakia, a.s., Levice

Juraj Drahňovský pracuje v spoločnosti ZF Slovakia, a. s. v Leviciach, divízia Výroba tlmičov na pozícii CoC Logistics expert. Jeho hlavnou úlohou je plánovanie, implementácia a optimalizácia logistických procesov v rámci celého koncernu ZF. Počas zatiaľ ročného pôsobenia v tejto spoločnosti strávil 3 mesiace v ZF Sachs Guadalajara (Mexiko), kde bol členom projektového tímu, ktorý implementoval nový logistický koncept skladovania a dodávania materiálu na výrobné linky. Predtým pôsobil na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave ako odborný asistent. Okrem toho externe spolupracoval s viacerými spoločnosťami, naposledy s CEIT Consulting, s. r. o., Bratislava, kde pôsobil ako lektor/konzultant na viacerých projektoch, predovšetkým v oblasti plánovania a riadenia výrobnej logistiky.

 
E-mail: juraj.drahnovsky@zf.com

Tel.: +421 908 229 102

Juraj Drahňovský - Slovak Republic | LinkedIn

 

Berenika Hausnerová 

   Berenika Hausnerová je absolventkou Vysokého učení technického v Brně. Podílela se na řídící a koncepční práci Fakulty technologické, resp. Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v pozici proděkanky pro doktorská studia a zahraniční vztahy, prorektorky pro zahraniční vztahy a tvůrčí činnosti, a v současné době ředitelky Ústavu výrobního inženýrství. Pracovala jako projektový manažer/ konzultant pro Moravsko-slezský automobilový klastr, Technologické inovační centrum a Plastikářský klastr ve Zlíně. Je členkou hodnoticí komise pro excelentní výzkum Rady vlády České republiky. Zabývá se výzkumem v oblasti PIM technologií, za nějž obdržela Cenu rektora VUT v Brně, „Werner von Siemens Excellence Award“, a v roce 2006 se stala první českou laureátkou programu společnosti L´Oreal „For Women in Science“.

Berenika Hausnerova | LinkedIn

 

Rastislav Beňo

Projektový manažér

ZF Slovakia, a.s., Levice

Od roku 2011 do roku 2016 pôsobil ako odborný asistent na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave. Počas posledných troch rokov aktívne spolupracoval s viacerými spoločnoťami, ako napríklad CEIT Consulting, s. r. o., CHEMOSVIT FÓLIE, a. s. na významných inžinierskych projektoch hospodárskej praxe orientovaných predovšetkým do oblastí plánovania a riadenia podnikovej logistiky a ergonómie. Je členom Centra výnimočnosti a zodpovedného podnikania a je autorom niekoľkých odborných a vedeckých publikácií. V súčasnosti pôsobí v ZF Slovakia, a. s. ako projektový manažér.

mail: rastislav.beno@zf.com

Rastislav Beňo | LinkedIn

 

Ján Juroš

Konzultant

IPA Slovakia

Absolvent Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v odbore Priemyselný manažment. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti IPA Slovakia na pozícii konzultant. V rámci záverečných prác sa zaoberal zefektívnením pretypovania v podniku BOGE Rubber & Plastics a.s. Spolupracuje na rôznych projektoch v oblasti štíhlej výroby a logistiky.

 

Peter Eliáš

Consultant / Špecialista

CEIT Consulting s.r.o.

Absolvoval fakultu Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave v odbore priemyselné manažérstvo. Počas štúdia bol zapojený do projektu DigFacVW, venoval sa téme simulácie a so svojou diplomovou prácou sa zapojil do prvého ročníka súťaže Best Student Project. Momentálne pôsobí v spoločnosti Ceit Consulting s.r.o. na oddelení Lean Logistiky na pozícii consultant / špecialista. Pracuje na projektoch v oblasti plánovania a riadenia výrobnej logistiky a lean manažmentu v rôznych odvetviach priemyslu od automobilového (OEM, Tier1) až po potravinársky priemysel.

mail : peter.elias44@gmail.com

 

Juraj Kliment,

Vedúci audítor LRQA

    Absolvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, pracoval vo viacerých nadnárodných výrobných organizáciách na pozíciách v oblasti inžinieringu a riadenia výroby. V súčasnosti pôsobí okrem svojej audítorskej práce (IRCA registrovaný vedúci audítor QMS), aj ako sektorový manažér pre automobilový sektor a člen lektorského tímu. V oblasti audítorskej činnosti sa špecializuje na automobilový priemysel pre oblasť kvality a environmentu.

 https://www.linkedin.com/profile/view?id=29760317&authType=name&authToken=S39H&trk=feed-liker

 

 

Vladimír Krajčo

Manažér pre ZF Production System

ZF Slovakia

    Pracovať začal v ZF po víťazstve v prvom ročníku súťaže The best student project 2014. V jeho pracovnej náplni je riadenie výrobného systému koncernu ZF a teda projektov týkajúcich sa štíhlej výroby a kontinuálneho zlepšovania. Vladimír Krajčo je absolventom Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave, odbor Priemyselné manažérstvo. Už počas štúdia zbieral skúsenosti v oblasti optimalizácií MTM analýzou a neskôr počas praxe v Boge Elastmetall vypracoval pomocou tejto analýzy a simulácie diplomovú prácu, ktorá uspela v prvom ročníku súťaže The Best student project.

Jeho záľubou je šport, najmä futbal, ktorý aktívne hráva a je aj trénerom žiakov. Má rád ľudí a prácu s nimi, aj keď to nie je vždy jednoduché.

"Snažím sa byť štastný a som rád, že sa mi podarilo byť štastný a naplnený. A to vďaka práci a príležitosti, ktorú som dostal. A za to vďačím práve tejto súťaži. Preto vždy rád podporím podobné veci...

Email: vladimir.krajco@zf.com

Tel: +421915311852

Linkedin: https://www.linkedin.com/profile/view?id=114802855&trk=nav_responsive_tab_profile

 

Martina Jakábová

Projektový manažér

Visions Conculting, s.r.o. 

Od roku 2014 pôsobí ako projektový manažér v spoločnosti Visions Consulting, s.r.o. – externý projektový manažment a konzultácie. Dlhodobo pôsobí v oblasti projektového manažmentu (soft i hard skills) ako člen projektového tímu, projektový manažér, resp. výskumník. Pripravovala a riadila projekty rôzneho formátu, ako napr. Digitálny podnik (DigFac projekt), závažné ochorenia, elektronizácia, WP H2020 a pod. Predtým pôsobila na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave ako odborný asistent a zástupca riaditeľa pre podnikateľskú činnosť, celoživotné vzdelávania a styk s verejnosťou. Okrem toho externe pôsobila ako analytik, lektor a konzultant v rôznych organizáciách. Je členom SPPR®, autorom rady odborných publikácií a externým posudzovateľom projektov. V rámci svojej profesionálnej činnosti absolvovala množstvo odborných školení, vrátane študijných pobytov v zahraničí. Je certifikovaný PRINCE2 Practitioner®.

Email: jakabova@visions.cc

Tel.: (+421) (0) 905 488 087

https://sk.linkedin.com/in/martinajakabova

 

Michal Marton

Projektový manažér

Hella Slovakia Signal-Lighting

    Michal Marton je projektový manažér v Hella Slovakia Signal-Lighting od roku 2012. Jeho hlavnou pracovnou náplňou je vedenie a vývoj projektov multifunkčných zadných svetiel pre významných zákazníkov ako sú Volkswagen, Nissan, Volvo, ...

E-mail: michal.marton@hella.com, marton.michal@gmail.com

Michal Marton - Slovak Republic | LinkedIn

 

Michal Červinka

zakladateľom a majiteľom spoločnosti Leanea s.r.o.

    Michal Červinka má 16 ročné skúsenosti vo vývoji, výrobe a kvalite a 10 ročné skúsenosti v automotive. Leanea s.r.o. bola založená v roku 2009 a zaoberá sa podporou výrobných podnikov v o blasti vývoja, výroby a kvality. Dodáva riešenie pre štíhli podnik od návrhu po realizáciu. Medzi našich spokojných zákazníkov patria spoločnosti ako Inteva products, Inalfa, Faurecia, Continental, SAS, Ushin a mnoho ďalších.

E-mail: mcervinka@leanea.sk

Michal Cervinka - Slovak Republic | LinkedIn

 

Richard Schvarc

Manažér kvality

Miba Steeltec s.r.o.

Absolvent Fakulty priemyselných technológií v Púchove v odbore Materiálové inžinierstvo so zameraním na Riadenie priemyselných systémov. V oblasti Manažérstva kvality pracuje viac ako 10 rokov, z toho polovicu času v automotive. Okrem oblasti kvality pôsobil aj v oblasti neustáleho zlepšovania a má za sebou viacero úspešných projektov z oblasti Lean a 6 sigma. Aktuálne pôsobí v spoločnosti Miba Steeltec s.r.o., ako vedúci oddelenia kvality. 

Kontakt: 

Email: richard.schvarc@miba.com

LinkedIn: https://sk.linkedin.com/in/richard-schvarc-a408297

 

Michal Královič
 
Procesný inžinier
 
Biometrix s.r.o.
 
Absolvent Materiálovotechnologikej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Od ukončenia školy pracuje v spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou medicínskych pomôcok a zariadení. Pracuje na projektoch s využívaním metód štíhlej výroby a je nadšencom pre LEAN.
 

Email:  michalkralovic4@gmail.com

Michal Královič | LinkedIn

 

    

Martin Fibich

Procesný architekt

Tatra Banka.

Martin Fibich je absolventom Materialovotechnologickej fakulty. Po ukonceni studia pracoval v oblasti kvality v strojarskom a automobilovom priemysle v niekolkych firmach. Neskor sa zacal specializovat na zlepsovanie continuous improvement a lean six sigmu so zameranim na optimalizaciu vyrobnych procesov, zlepsovanie kvality a znizovanie nakladov. Momentalne pracuje ako procesny architekt v Tatra banke kde je jeho hlavnou ulohou modelovat a optimalizovat procesy s vyuzitim metodiky lean six sigma.

E-mail: martin.fibich@gmail.com