Hodnotiaca komisia pre finále

 

Radovan Martišovič

Manažér výroby MIBA Steeltec, s.r.o.

Autor webového portálu www.produktivne.sk

Organizátor súťaže „The best student project 2014“

 

Pracovať začal v ZF Boge Elastmetall Slovakia, kde sa počas 12-tich rokov prepracoval z výrobného pracovníka až na pozíciu vedúceho výrobného fraktálu. Svoje pracovné skúsenosti zdokonalil počas pôsobenia v rámci spoločnosti ZF na Slovensku, ale aj v Nemecku a v USA. Momentálne pracuje na pozícii manažéra výroby pre spoločnosť Miba Steeltec, s.r.o., kde má na starosti výrobné prevádzky lisovania, brúsenia, tepelného spracovania, trieskového obrábania, laserov, compozitu a molybdénovania.

Je tvorcom portálu www. produktivne.sk, ktorý bol a funguje ako hobby nástroj pre jeho potešenie J

E-mail: radovan.martisovic@gmail.com

Tel.: +421903325685

 

Roman Bače

Riaditeľ IPA Slovakia

 

V IPA Slovakia pracuje ako riaditeľ a manažér vzdelávania. Jeho úlohou je aj príprava vzdelávacích a rozvojových potrieb pre spoločnosti.

Absolvent Žilinskej univerzity, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, odbor Manažment a ekonomika podniku a absolvent Elektrotechnickej fakulty odbor Mechatronika a absolvent doktorandského štúdia v odbore Ekonomika a manažment podniku.
Absolvoval študijnú cestu v USA v závodoch Ford, Toyota, Google, Norma Group, Jiffy Mixes, DeBrand Fine Chocolates, Swissland Cheese Co.

V oblasti rozvoja ľudí a prípravy vzdelávacieho plánu spolupracoval na projektoch: Ecco, Embraco, Chemosvit, KIA Motors Slovakia, Matador, Meopta, VÚHŽ a iné.

V minulosti pracoval na rôznych pozíciách ako lektor školiaceho strediska, manažér informačných technológií, manažér interných procesov. Ako konzultant a projektový koordinátor sa zúčastňoval implementácii informačného systému IFS. Zodpovedal za moduly: skladové hospodárstvo, projektové riadenie, marketing, kontroling. V rámci zákazníckych riešení bol spoluzodpovedný za úspešný prechod na Euro. Viedol projekty zavádzania procesného riadenia v medzinárodnej spoločnosti. Bol členom poradných orgánov akcionárov. Pracoval na projektoch v Čechách, Rumunsku, Bulharsku. V posledných rokoch pracoval na pozícii generálny a finančný riaditeľvýrobnej, potravinárskej spoločnosti, ktorá zamestnáva 200 zamestnancov. Počas pôsobenia riešil procesy internej reštrukturalizácie spoločnosti, optimalizáciu skladového hospodárstva, reenginiering procesov poskytovania zákazníckeho servisu. V rámci organizácie priamo riadil finančný úsek, personálne oddelenie, oddelenie kvality, nákupné hospodárstvo, produktový marketing a vývoj, výrobu.

V rámci sociálnej oblasti pôsobí ako Predseda rady školy pri Základnej škole vo svojej rodnej obci. Medzi jeho záľuby patrí prístrojové potápanie, windsurfing, florball, lyžovanie, snowboarding.

 

E-mail: bace@ipaslovakia.sk

Tel.: +421 917 570 435

 

Peter Minárik

COMM-PASS,  Executive partner

 

Prináša aplikáciu projektového manažmentu do každodenného biznisu. Aktívne podporuje zdieľanie „best practices“ a inšpiruje manažérov k inovatívnym projektovým výsledkom. Do projektovej práce vnáša ľudskosť, zmysel, pridanú hodnotu a potešenie. Je spoluautor viacerých atraktívnych projektov ako napríklad „Úspech po slovensky“, či „Nové vízie pre Slovensko 2014-2015 ...Vízie pre HR“.

 „Moja práca ma baví ...“

 

E-mail: minarikp@commpass.sk

Tel.: +421 905 852 231

 

Milan Šesták

Prezident SSK

 

Milan Šesták vyštudoval podnikový manažment na Technickej Univerzite vo Zvolene.

Počas štúdia prešiel stážami a pracovnými pozíciami v slovenských drevospracujúcich podnikoch a jazykovými pracovnými pobytmi v USA. Po ukončení štúdia začal pracovať pre Moltes, s.r.o. v Liptovskom Hrádku a z pozície Inžiniera kvality sa prepracoval na pozíciu Manažéra kvality, postupne prevzal zodpovednosť za všetky manažérske systémy. Podobnú pozíciu zastával vo firme Swedwood a neskôr Dana Emerson Actuator Systems, ktorú prevzala firma TRW. Z pozície Manažéra  kvality a inžinieringu v TRW prešiel v roku 2009 na pozíciu riaditeľa závodu Emerson Network Power v Novom Meste nad Váhom. Od roku 2013 je generálnym riaditeľom Emerson, a.s. Nové Mesto nad Váhom.

 

Od začiatku svojho profesionálneho pôsobenia sa aktívne venuje odbornej práci v oblasti riadiacich systémov a od roku 2011 je Prezidentom slovenskej spoločnosti pre kvalitu. Pôsobil celú dekádu ako vedúci posudzovateľ Národnej ceny SR za kvalitu, je členom odborných pracovných skupín a redakčných rád časopisov. Obdržal aj ocenenie za najlepší odborný publicistický príspevok v oblasti kvality. Zúčastnil sa Európskej ceny za kvalitu ako posudzovateľ a pripravil niekoľko organizácií na Národnú cenu SR ua kvalitu v zmysle modelu výnimočnosti EFQM ako aj modelu CAF.

V rámci svojej profesionálnej činnosti absolvoval množstvo odborných školení a školení zameraných na manažérske zručnosti, vrátane študijných pobytov v zahraničí.

 

E-mail: milan.sestak@ssk.sk

 

Yulia Šurinová

Manažérka kvality v spoločnosti Biometrix

 

Je spoluorganizátorom súťaže „The best student project 2014“

Ako absolventka odboru Inžinierstvo kvality produkcie MTF STU pracovala na pozícii inžinier kvality v spoločnosti Samsung Electronics a ako plánovač kvality v ZF Boge Elastmetall. Pôsobila ako externý konzultant a neskôr ako interný učiteľ na MTF STU. Lektorka a poradca pre implementáciu QMS a zlepšovanie kvality, autorka rady odborných publikácií v oblasti manažérstva kvality.

 

E-mail: yulia.surinova@gmail.com

 

Michal Marton

Projektový manažér

Hella Slovakia Signal-Lighting

 

Michal Marton je projektový manažér v Hella Slovakia Signal-Lighting od roku 2012. Jeho hlavnou pracovnou náplňou je vedenie a vývoj projektov multifunkčných zadných svetiel pre významných zákazníkov ako sú Volkswagen, Nissan, Volvo, ...

 

E-mail: michal.marton@hella.com, marton.michal@gmail.com

 

Juraj Drahňovský

Odborný asistent

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

 

Juraj Drahňovský je odborným asistentom na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave, kde pôsobí od roku 2003. Okrem toho externe spolupracoval s viacerými spoločnosťami, naposledy s CEIT Consulting, s. r. o., Bratislava, kde pôsobil ako lektor/konzultant na viacerých projektoch, predovšetkým v oblasti plánovania a riadenia výrobnej logistiky.

 

E-mail: juraj.drahnovsky@stuba.sk

Tel.: +421 908 229 102

 

Martin Fibich

Continuous Improvement & Lean Six Sigma Engineer

MIBA Steeltec, s.r.o.

 

V spoločnosti MIBA pracuje od júna 2010. Začal na pozícii Quality Engineer, kde zotrval až do konca roku 2013. Od januára 2014 pracuje na pozícii Continuous Improvement & Lean Six Sigma Engineer. Za toto obdobie sa zaoberal hlavne procesom vzorkovania - PPAP, zlepšovaním kvality, SPC, relokáciou a rozbiehaním výroby z Nemecka a v súčasnosti hlavne projektovým riadením zameraným na zlepšovanie procesov.

 

E-mail: martin.fibich@miba.com

Tel.: +421  902  972 411

 

Patrik Kajtár

Continuous Improvement & Lean Six Sigma Leader

MIBA Steeltec, s.r.o.

Patrik Kajtár je manažérom projektov so zameraním na postupné zlepšovanie procesov v spoločnosti od roku 2012. Medzi jeho pracovnú náplň patrí najmä zvýšiť v spoločnosti lojalitu, zlepšiť celkový hospodársky výsledok, znížiť frustráciu zamestnancov z prepracovania, zredukovať prerušovanie procesov a zlepšiť kvalitu.

 

E-mail: patrik.kajtar@miba.com

Tel.: +421  902  972 426

 

Peter Kormanec

Projektový manažér

IPA Slovakia

 

Absolvent Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity, odbor Inžinierstvo riadenia priemyslu. V spoločnosti IPA pôsobí od roku 2005 v súčasnosti na pozícii projektového manažéra. Zaoberá sa implementáciou vybraných metód štíhlej výroby, metódami zvyšovania produktivity a zavádzaním konceptu produktívnej údržby. Je garantom certifikovaného programu Six Sigma. Spolupracoval a viedol riešenia projektov a vzdelávania vo firmách na Slovensku a v Českej republike. V zahraničí sa podieľal na realizácii analýz potenciálov výkonnosti pre spoločnosť Rodenstock v nemeckých závodoch v Regene a Frankfurte nad Mohanom. Viedol odborný tréning SMED pre spoločnosť Swedspan vo francúzskom závode v Lure. V chorvátskom Zadare realizoval pre spoločnosť AFP analýzu maximalizácie a optimalizácie viacstrojovej obsluhy na vysekávacích zariadeniach. Absolvoval študijnú cestu v USA v závodoch Ford, Toyota, Google, Norma, Vidyo. Navštívil európske podniky BMW, Mercedes, vývojové centrum Daimler, Kaeser kompressoren, TPCA a iné. Je autorom odborných brožúr Six Sigma, Kvalita v praxi a SMED. Vytvoril tréningovú hru MSA a je spoluautorom tréningovej hry SMED. Pravidelne publikuje v slovenských ačeských odborných časopisoch: Kvalita, Manažér, Zisk, Eurostav, Průmyslové inženýrství a pod.

 

E-mail: kormanec@ipaslovakia.sk

Tel.: +421 910 944 216

 

Michal Červinka

zakladateľom a majiteľom spoločnosti Leanea s.r.o.

Michal Červinka má 16 ročné skúsenosti vo vývoji, výrobe a kvalite a 10 ročné skúsenosti v automotive.  Leanea s.r.o. bola založená v roku 2009 a zaoberá sa podporou výrobných podnikov v o blasti vývoja, výroby a kvality. Dodáva riešenie pre štíhli podnik od návrhu po realizáciu. Medzi našich spokojných zákazníkov patria spoločnosti ako Inteva products, Inalfa, Faurecia, Continental, SAS, Ushin a mnoho ďalších.

 

E-mail: mcervinka@leanea.sk

Hlavnými partnermi súťaže sú:

spoločnosť IPA Slovakia

www.ipaslovakia.sk

 

spoločnosť COMM-PASS

www.commpass.sk

a
Slovenská spoločnosť pre kvalitu

www.ssk.sk

 

Mediálnym partnerom súťaže je
časopis Kvalita

www.casopiskvalita.sk

 

Partnerom súťaže je Česká společnost pro jakost

www.csq.cz

Partnerom súťaže je časopis Perspektivy kvality

www.csq.cz/casopis-perspektivy-kvality

 

Partnerom súťaže je

DigFacVWprojekt

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Materiálovotechnologická fakulta STU

so sídlom v Trnave