Hodnotiaca komisia

   Radovan Martišovič 

- Zakladateľ portálu www.produktivne.sk

- Vedúci výroby MIBA Steeltec, s.r.o., Vráble, Slovensko www.miba.com

- Radovan Martisovic - Slovak Republic | LinkedIn

 

 Roman Bače

- Riaditeľ spoločnosti IPA Slovakia s.r.o., www.ipaslovakia.sk

- Roman Bače - Slovak Republic | LinkedIn

 

  Peter Minárik

- Executive partner spoločnosti COMM-PASS www.commpass.sk

- Vicepresident BPUG Slovensko www.bpug.sk

- Peter MINARIK - Slovak Republic | LinkedIn

 
   Milan Šesták

- Generálny riaditeľ Emerson, a.s. www.emerson.sk

- prezident Slovenskej Spoločnosti pre Kvalitu www.ssk.sk

- milan sestak - Slovak Republic | LinkedIn
 

 Patrik Kajtár

-  Inžinier pre Kontinuálne zlepšovanie a Lean Six Sigma, MIBA Steeltec, s.r.o., Vráble, Slovensko www.miba.com

- Patrik Kajtár - Slovak Republic | LinkedIn

 Yulia Šurinová

- Vysokoškolský učiteľ (oblasť manažérstva kvality) - Slovenská technická univerzita www.mtf.stuba.sk

- Lektor a poradca v oblasti implementácie QMS

- Spoluorganizátor súťaže " The best student project 2014"

- Yulia Surinova - Slovak Republic | LinkedIn

 Michal Červinka

- Profesionálna implementácia Leanu, Leanea s.r.o, www.leanea.sk/

- Michal Cervinka - Slovak Republic | LinkedIn

  Jakub Konopásek

- Manažér oddelenia pre Lean a projektový manažment Schnellecke logistics, www.schnellecke.com/

- Jakub Konopasek - Česká republika | LinkedIn

 Michal Marton

- Projektový manažér, Hella, Bánovce nad Bebravou, www.hella.com

- Zakladateľ portálu Qportal, www.qportal.sk

- Michal Marton - Slovak Republic | LinkedIn

 Ján Jochmann

- Manažér Operation a Kontinuálneho zlepšovania, Sodetal Slovakia ( Saarstahl group ), www.sodetal.com

- Jan Jochmann - Slovak Republic | LinkedIn

 Juraj Drahňovský

- Lektor / Konzultant v spoločnosti CEIT Consulting, s.r.o., Bratislava

- Vysokoškolský učiteľ  - Slovenská technická univerzita www.mtf.stuba.sk

- Juraj Drahňovský - Slovak Republic | LinkedIn

 

 Juraj Kliment

- Automotive sector manager CZ&SK & Lead Assessor at Lloyd´s Register Quality Assurance, www.lrqa.cz

- https://www.linkedin.com/profile/view?id=29760317&authType=name&authToken=S39H&trk=feed-liker

 

 Martin Fibich

- Inžinier pre Kontinuálne zlepšovanie a Lean Six Sigma, MIBA Steeltec, s.r.o., Vráble, Slovensko www.miba.com

https://www.linkedin.com/profile/view?id=346865203&authType=NAME_SEARCH&authToken=9sLw&locale=en_US&srchid=1250212071404216381449&srchindex=1&srchtotal=3&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A1250212071404216381449%2CVSRPtargetId%3A346865203%2CVSRPcmpt%3Aprimary

 

 

Hlavnými partnermi súťaže sú:

spoločnosť IPA Slovakia

www.ipaslovakia.sk

 

spoločnosť COMM-PASS

www.commpass.sk

a
Slovenská spoločnosť pre kvalitu

www.ssk.sk

 

Mediálnym partnerom súťaže je
časopis Kvalita

www.casopiskvalita.sk

 

Partnerom súťaže je Česká společnost pro jakost

www.csq.cz

Partnerom súťaže je časopis Perspektivy kvality

www.csq.cz/casopis-perspektivy-kvality

 

Partnerom súťaže je

DigFacVWprojekt

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Materiálovotechnologická fakulta STU

so sídlom v Trnave