Komisia pre finále 2015

 

Radovan Martišovič

Organizátor súťaže „The best student project 2015“

Autor webového portálu www.produktivne.sk

Manažér výroby MIBA Steeltec, s.r.o.

Operation Manažér pre závod Miba Hydramechanika, USA

Pracovať začal v ZF Boge Elastmetall Slovakia, kde začal na pozícii výrobného pracovníka a počas 12-tich rokov sa prepracoval až na pozíciu vedúceho výrobného fraktálu. Svoje pracovné skúsenosti zdokonalil počas pôsobenia v rámci spoločnosti ZF na Slovensku, ale aj v Nemecku a v USA. Momentálne pracuje na pozícii manažéra výroby pre spoločnosť Miba Steeltec, s.r.o., kde má na starosti výrobné prevádzky lisovania, brúsenia, tepelného spracovania, trieskového obrábania, laserov, compozitu a molybdénovania. Súčastne pôsobí aj na pozícii Operation Manager v štáte Michigan v USA v rámci polročného projektu transformácie spoločnosti.

Je tvorcom portálu www. produktivne.sk, ktorý bol a funguje ako hobby nástroj pre jeho potešenie :)

Životné motto: Niekedy aby som dosiahol úspech, musím zmeniť najprv seba a potom veci okolo :)

E-mail: radovan.martisovic@gmail.com

Tel.: +421903325685

Radovan Martisovic - Slovak Republic | LinkedIn

 

Roman Bače

Riaditeľ IPA Slovakia

V IPA Slovakia pracuje ako riaditeľ a manažér vzdelávania. Jeho úlohou je aj príprava vzdelávacích a rozvojových potrieb pre spoločnosti.

Absolvent Žilinskej univerzity, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, odbor Manažment a ekonomika podniku a absolvent Elektrotechnickej fakulty odbor Mechatronika a absolvent doktorandského štúdia v odbore Ekonomika a manažment podniku.
Absolvoval študijnú cestu v USA v závodoch Ford, Toyota, Google, Norma Group, Jiffy Mixes, DeBrand Fine Chocolates, Swissland Cheese Co.

V oblasti rozvoja ľudí a prípravy vzdelávacieho plánu spolupracoval na projektoch: Ecco, Embraco, Chemosvit, KIA Motors Slovakia, Matador, Meopta, VÚHŽ a iné.

V minulosti pracoval na rôznych pozíciách ako lektor školiaceho strediska, manažér informačných technológií, manažér interných procesov. Ako konzultant a projektový koordinátor sa zúčastňoval implementácii informačného systému IFS. Zodpovedal za moduly: skladové hospodárstvo, projektové riadenie, marketing, kontroling. V rámci zákazníckych riešení bol spoluzodpovedný za úspešný prechod na Euro. Viedol projekty zavádzania procesného riadenia v medzinárodnej spoločnosti. Bol členom poradných orgánov akcionárov. Pracoval na projektoch v Čechách, Rumunsku, Bulharsku. V posledných rokoch pracoval na pozícii generálny a finančný riaditeľvýrobnej, potravinárskej spoločnosti, ktorá zamestnáva 200 zamestnancov. Počas pôsobenia riešil procesy internej reštrukturalizácie spoločnosti, optimalizáciu skladového hospodárstva, reenginiering procesov poskytovania zákazníckeho servisu. V rámci organizácie priamo riadil finančný úsek, personálne oddelenie, oddelenie kvality, nákupné hospodárstvo, produktový marketing a vývoj, výrobu.

V rámci sociálnej oblasti pôsobí ako Predseda rady školy pri Základnej škole vo svojej rodnej obci. Medzi jeho záľuby patrí prístrojové potápanie, windsurfing, florball, lyžovanie, snowboarding.

E-mail: bace@ipaslovakia.sk

Tel.: +421 917 570 435

Roman Bače - Slovak Republic | LinkedIn

 

Peter Minárik

COMM-PASS, Executive partner

Prináša aplikáciu projektového manažmentu do každodenného biznisu. Aktívne podporuje zdieľanie „best practices“ a inšpiruje manažérov k inovatívnym projektovým výsledkom. Do projektovej práce vnáša ľudskosť, zmysel, pridanú hodnotu a potešenie. Je spoluautor viacerých atraktívnych projektov ako napríklad „Úspech po slovensky“, či „Nové vízie pre Slovensko 2014-2015 ...Vízie pre HR“.

„Moja práca ma baví ...“

E-mail: minarikp@commpass.sk

Tel.: +421 905 852 231

Peter MINARIK - Slovak Republic | LinkedIn

 

Milan Šesták

Prezident SSK

Generálny riaditeľ CCN Group Slovakia, Považská Bystrica

Milan Šesták vyštudoval podnikový manažment na Technickej Univerzite vo Zvolene.

Počas štúdia prešiel stážami a pracovnými pozíciami v slovenských drevospracujúcich podnikoch a jazykovými pracovnými pobytmi v USA. Po ukončení štúdia začal pracovať pre Moltes, s.r.o. v Liptovskom Hrádku a z pozície Inžiniera kvality sa prepracoval na pozíciu Manažéra kvality, postupne prevzal zodpovednosť za všetky manažérske systémy. Podobnú pozíciu zastával vo firme Swedwood a neskôr Dana Emerson Actuator Systems, ktorú prevzala firma TRW. Z pozície Manažéra kvality a inžinieringu v TRW prešiel v roku 2009 na pozíciu riaditeľa závodu Emerson Network Power v Novom Meste nad Váhom. V rokoch 2013-14 posobil ako je generálny riaditeľ Emerson, a.s. Nové Mesto nad Váhom. V súčasnosti pôsobí ako generálny riaditeľ CCN Group Slovakia, Považská Bystrica.
 

Od začiatku svojho profesionálneho pôsobenia sa aktívne venuje odbornej práci v oblasti riadiacich systémov a od roku 2011 je Prezidentom slovenskej spoločnosti pre kvalitu. Pôsobil celú dekádu ako vedúci posudzovateľ Národnej ceny SR za kvalitu, je členom odborných pracovných skupín a redakčných rád časopisov. Obdržal aj ocenenie za najlepší odborný publicistický príspevok v oblasti kvality. Zúčastnil sa Európskej ceny za kvalitu ako posudzovateľ a pripravil niekoľko organizácií na Národnú cenu SR ua kvalitu v zmysle modelu výnimočnosti EFQM ako aj modelu CAF.

V rámci svojej profesionálnej činnosti absolvoval množstvo odborných školení a školení zameraných na manažérske zručnosti, vrátane študijných pobytov v zahraničí.

E-mail: milan.sestak@ssk.sk

milan sestak - Slovak Republic | LinkedIn

Yulia Šurinová

Manažérka kvality v spoločnosti Biometrix s.r.o.

V oblasti manažérstva kvality pôsobí od roku 2006. Je členkou výboru Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, lektorkou a poradkyňou pre implementáciu QMS a zlepšovanie kvality, autorkou rady odborných publikácií v odbore.

E-mail: yulia.surinova@gmail.com

Yulia Surinova - Slovak Republic | LinkedIn

 

Juraj Drahňovský

Logistický expert

ZF Slovakia, a.s., Levice

Juraj Drahňovský pracuje v spoločnosti ZF Slovakia, a.s. v Leviciach, divízia Výroba tlmičov na pozícii logistický expert. Jeho hlavnou úlohou je plánovanie, implementácia a optimalizácia logistických procesov v rámci celého koncernu ZF. Pred tým pôsobil na Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave ako odborný asistent. Okrem toho externe spolupracoval s viacerými spoločnosťami, naposledy s CEIT Consulting, s. r. o., Bratislava, kde pôsobil ako lektor/konzultant na viacerých projektoch, predovšetkým v oblasti plánovania a riadenia výrobnej logistiky.

E-mail: juraj.drahnovsky@zf.com

Tel.: +421 908 229 102

Juraj Drahňovský - Slovak Republic | LinkedIn

 

Martin Fibich

Continuous Improvement & Lean Six Sigma Engineer

MIBA Steeltec, s.r.o.

V spoločnosti MIBA pracuje od júna 2010. Začal na pozícii Quality Engineer, kde zotrval až do konca roku 2013. Od januára 2014 pracuje na pozícii Continuous Improvement & Lean Six Sigma Engineer. Za toto obdobie sa zaoberal hlavne procesom vzorkovania - PPAP, zlepšovaním kvality, SPC, relokáciou a rozbiehaním výroby z Nemecka a v súčasnosti hlavne projektovým riadením zameraným na zlepšovanie procesov.

E-mail: martin.fibich@miba.com

Tel.: +421 902 972 411

https://www.linkedin.com/profile/view?id=346865203&authType=NAME_SEARCH&authToken=9sLw&locale=en_US&srchid=1250212071404216381449&srchindex=1&srchtotal=3&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A1250212071404216381449%2CVSRPtargetId%3A346865203%2CVSRPcmpt%3Aprimary

 

Patrik Kajtár

Continuous Improvement & Lean Six Sigma Leader

MIBA Steeltec, s.r.o.

Patrik Kajtár je manažérom projektov so zameraním na postupné zlepšovanie procesov v spoločnosti od roku 2012. Medzi jeho pracovnú náplň patrí najmä zvýšiť v spoločnosti lojalitu, zlepšiť celkový hospodársky výsledok, znížiť frustráciu zamestnancov z prepracovania, zredukovať prerušovanie procesov a zlepšiť kvalitu.

E-mail: patrik.kajtar@miba.com

Tel.: +421 902 972 426

Patrik Kajtár - Slovak Republic | LinkedIn

 

Michal Červinka

zakladateľom a majiteľom spoločnosti Leanea s.r.o.

Michal Červinka má 16 ročné skúsenosti vo vývoji, výrobe a kvalite a 10 ročné skúsenosti v automotive. Leanea s.r.o. bola založená v roku 2009 a zaoberá sa podporou výrobných podnikov v o blasti vývoja, výroby a kvality. Dodáva riešenie pre štíhli podnik od návrhu po realizáciu. Medzi našich spokojných zákazníkov patria spoločnosti ako Inteva products, Inalfa, Faurecia, Continental, SAS, Ushin a mnoho ďalších.

E-mail: mcervinka@leanea.sk

Michal Cervinka - Slovak Republic | LinkedIn

 

Rastislav Beňo

Od roku 2011 pôsobí ako odborný asistent na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave. Počas posledných troch rokov externe a aktívne spolupracoval s viacerými spoločnoťami, ako napríklad CEIT Consulting, s. r. o., CHEMOSVIT FÓLIE, a. s. na významných inžinierskych projektoch hospodárskej praxe orientovaných predovšetkým do oblastí plánovania a riadenia podnikovej logistiky a ergonómie. Je členom Slovenskej Ergonomickej Spoločnosti a autorom niekoľkých odborných a vedeckých publikácií.

mail: rastislav.beno@stuba.sk
Rastislav Beňo | LinkedIn

 

Lenka Kalamenová

LEAN Specialist Enics Slovakia, s.r.o.

Absolvovala Fakultu managementu a ekonomiky na Univezite Tomáše Bati ve Zlíně, odbor priemyslové inžinierstvo. Počas štúdia prešla viacerými štážami v slovenských ale aj českých firmách pod vedením Ing. Václava Vítka. V spoločnosti Enics Slovakia pracuje od 2013 na pozícií LEAN špecialista, kde jej hlavnou pracovnou náplňou je kontinuálne zlepšovanie procesov, vedenie kaizenov, školenie zamestnancov a celkovo rozvíjanie LEAN kultúri v spoločnosti. V rámci pôsobenia v spoločnosti Enics získala interné ocenenie Green Belt a Black Belt za štandardnú prácu, pričom jeden z projektov sa umiestnil medzi 6 najlepších LEAN projektov celej spoločnosti.

e-mail:Lenka.Kalamenova@enics.com

LinkedIn:https://www.linkedin.com/profile/view?id=238621622&trk=nav_responsive_tab_profile_pic

 

Matúš Višňanský

Projektový manažér IPA Slovakia

Zaoberá sa implementáciou vybraných metód štíhlej výroby, metódami zvyšovania produktivity a zavádzaním konceptu produktívnej údržby. Zodpovedá za oblasti analýzy, merania, normovania práce a oblasť ergonómie pracoviska. Zároveň je garantom vzdelávacieho programu Expert normovač. Spolupracoval a viedol projekty alebo vzdelávanie vo firmách MKEM, Swedwood, ZF Sachs, Doprastav, Whirlpool, Tatramat, SE Bordnetze, Bodet Horst, Schott, BSHG, Finidr, Kompan a ďalších. V zahraničí viedol analýzu potenciálov zvýšenia výkonnosti pre spoločnosť Aluflexpack, Zadar Croatia. Pravidelne publikuje v slovenských a českých odborných časopisoch. Je autorom odbornej brožúry Analýza a meranie práce.

e-mail: visnansky@ipaslovakia.sk