Pravidlá súťaže ročníka 2016

    Súťaže sa môžu zúčastniť študenti slovenských a českých univerzít denného štúdia, ktorí dokončia svoju diplomovú prácu na magisterskom/inžinierskom stupni štúdia v akademickom roku 2015/2016 a téma nimi zvolenej práce zapadá do oblasti priemyselného inžinierstva, manažérstva výroby alebo manažérstva kvality.

Do súťaže sa môžu zapojiť aj študenti, ktorí vypracovali bakalársku prácu na takej úrovni, že ju bude možné z hľadiska prínosov, štruktúry a obsahu porovnať s diplomovou prácou.

                  Dôležité je, práca musí mať reálny a praktický prínos !

Dôležité dátumy:

Do súťaže je možné sa zapojiť vyplnením formulára do 1.6.2016.

Rozhodnutie o prvých 10 finalistoch bude oznámené najneskôr do 15.6.2016.

Prezentácia TOP 10 projektov bude 27.6.2016.

Hodnotenie prác:

O výsledkoch bude rozhodovať komisia odborníkov z praxe na základe stanovených kritérií ( analýza a spracovanie dostupných údajov, praktický a finančný prínos pre spoločnosť, rozsah projektu, návrhy odporúčaní na zlepšenie ). Každý zo súťažiacich dostane spätnú väzbu od komisie.

Všetky práce nezávisle zhodnotia minimálne dvaja členovia komisie pomocou bodovacieho formulára. Celkový súčet bodov bude kritériom pre výber 10 najlepších prác.*

Do finálového kola postúpi 10 finalistov. Pre týchto finalistov bude usporiadané finálové kolo, v ktorom sa rozhodne o víťazovi. Tu budú mať súťažiaci možnosť odprezentovať svoje výsledky priamo pred komisou a zabojovať o víťazstvo.

Všetci desiati finalisti, dostanú možnosť zverejniť svoju prácu ( resp.vybrané oblasti ) na webovom portáli www.produktívne.sk.

* Hodnotiaca komisia nebude poskytovať informácie z prác tretím osobám. Poznatky z prác bude možnosť uviesť len s povolením autora práce!

1.miesto:

Cena: Absolvovanie Expertného tréningového programu v hodnote cca 1500,- € od spoločnosti IPA Slovakia.

Cena: Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od spoločnosti MIBA Steeltec s.r.o..

Cena: Plne hradená účasť na konferencii v Tatrách organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu.

Cena: Predplatné časopisu "Perspektivy kvality", od spoločnosti Slovenská spoločnosť pre kvalitu.

2.miesto:

Cena: Absolvovanie Tréningového programu v hodnote cca 500,- € od spoločnosti Comm-Pass v oblasti projektového manažmentu.

Cena: Praktická účasť na projekte s odmenou za výkon od spoločnosti IPA Slovakia.

Cena: Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od spoločnosti MIBA Steeltec s.r.o..

3. miesto 

Cena: Účasť na konferencii v hodnote cca 500,- € organizovanej spoločnosťou IPA Slovakia.

Cena: Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od spoločnosti MIBA Steeltec s.r.o..

4. miesto

Cena: Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od spoločnosti MIBA Steeltec s.r.o..

Cena: Predplatné časopisu Priemyselné inžinierstvo od spoločnosti IPA Slovakia.

5. miesto 

Cena: Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od spoločnosti MIBA Steeltec s.r.o..

Cena: Predplatné časopisu Priemyselné inžinierstvo od spoločnosti IPA Slovakia.

6. miesto – 10. miesto 

Cena: Tablet LENOVO v hodnote 100,- € od spoločnosti MIBA Fibertec s.r.o..

Exkluzívna cena pre jedného z desiatich finalistov ( výber bude na spoločnosti CEIT Group )

Cena : Pracovná zmluva na základe výberu CEIT Group ( Bratislava, Žilina ,Košice alebo Praha resp. Mladá Boleslav ) v spoločnosti CEIT Group

Cena za najlepšiu prácu v oblati kvality ( výber bude na spoločnosti ELBACERT )

Cena : Interný audítor systému manažérstva  kvality  (ISO 9001:2008) + zmeny v novej norme ISO 9001:2015

 

Hlavní partneri súťaže pre ročník 2016:

     

Partneri súťaže: