Výsledky 3. ročníka 2016

1.miesto – Filip Galgóci - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU

Cena: Absolvovanie Expertného tréningového programu v hodnote cca 1500,- € od spoločnosti IPA Slovakia.

Cena: Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od spoločnosti MIBA Steeltec s.r.o..

Cena: Plne hradená účasť na konferencii v Tatrách organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu.

Cena: Predplatné časopisu "Perspektivy kvality", od spoločnosti Slovenská spoločnosť pre kvalitu.

 

2.miesto – Michal Krajíček - Univerzita Tomáše Bati

Cena: Absolvovanie Tréningového programu v hodnote cca 500,- € od spoločnosti Comm-Pass v oblasti projektového manažmentu.

Cena: Praktická účasť na projekte s odmenou za výkon od spoločnosti IPA Slovakia.

Cena: Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od spoločnosti MIBA Steeltec s.r.o..

 

3. miesto – Miroslav Országh - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU

Cena: Účasť na konferencii v hodnote cca 500,- € organizovanej spoločnosťou IPA Slovakia.

Cena: Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od spoločnosti MIBA Steeltec s.r.o..

 

4. miesto – Michal Bašo - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU

Cena: Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od spoločnosti MIBA Steeltec s.r.o..

Cena: Predplatné časopisu Priemyselné inžinierstvo od spoločnosti IPA Slovakia.

 

5. miesto – Michal Radoský  - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU

Cena: Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od spoločnosti MIBA Steeltec s.r.o..

Cena: Predplatné časopisu Priemyselné inžinierstvo od spoločnosti IPA Slovakia.

 

6. miesto – 9. miesto – Katarína Barteková - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU, 

Kamil Šurina – Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 

Dominik Nguyen – Fakulta baníctva , ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej university v Košiciach, 

Tomáš Dang – Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej university v Bratislave

Cena: Tablet LENOVO v hodnote 100,- € od spoločnosti MIBA Fibertec s.r.o..

 

Exkluzívna cena pre jedného z desiatich finalistov – Katarína Barteková – Slovensko (Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU ) , Michal Krajíček – Česká republika (Univerzita Tomáše Bati )

Cena : Pracovná zmluva na základe výberu CEIT Group ( Bratislava, Žilina ,Košice alebo Praha resp. Mladá Boleslav ) v spoločnosti CEIT Group

 

Cena za najlepšiu prácu v oblati kvality – Kamil Šurina - Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach - cena venovaná Filipovi Galgócimu - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU 

Cena : Interný audítor systému manažérstva  kvality  (ISO 9001:2008) + zmeny v novej norme ISO 9001:2015

 

Hlavní partneri súťaže pre ročník 2016:

    

Partneri súťaže: