Výsledky 1.ročníka 2014

 

Dňa 13.10.2014 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave, so sídlom v Trnave uskutočnilo finále súťaže „The best student´s project 2014“ (https://www.produktivne.sk/sutaz/), ktorej cieľom bolo pomôcť študentov končiacich ročníkov prezentovať výsledky svojich záverečných prác, zviditeľniť sa a získať nové, zaujímavé kontakty na odborníkov z praxe.

 

Do súťaže sa zapojilo 30 študentov z celého Slovenska, pričom prezentované boli výsledky TOP 10 vybraných praktických prác, ktoré boli realizované v praktických podmienkach priemyselných podnikov na Slovensku. O výsledkoch súťaže rozhodovala komisia odborníkov z praxe a akademickej sféry na základe stanovených kritérií bude ( analýza a spracovanie dostupných údajov, praktický a finančný prínos pre spoločnosť, rozsah projektu, optimalizačné návrhy na zlepšenie).

 

Výsledky súťaže:

 

1. miesto

Ing. Vladimír Krajčo

Názov témy: Návrh efektívneho montážneho procesu na montážnom pracovisku VS 20 pomocou MTM UAS v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia v Trnave, a.s.

Cena: Absolvovanie tréningového programu v hodnote cca 1500,- € od spoločnosti IPA Slovakia a účasť na projekte v oblasti priemyselného inžinierstva alebo inovácií, predplatné časopisu Perspektívy kvality od České společnosti pro Jakost

 

2. miesto

Bc. Filip Galgóci

Názov témy: Návrh opatrení na úpravu dispozičného riešenia odbytového skladu oddelenia výroby osobných spojok a dvojhmotnostných zotrvačníkov spoločnosti ZF SACHS Slovakia, a. s.

Cena: Absolvovanie tréningového programu v hodnote cca 500,- € od spoločnosti Comm-Pass v oblasti projektového manažmentu, predplatné časopisu Perspektívy kvality od České společnosti pro Jakost

 

3. miesto

Ing. Ján Juroš

Názov témy: Návrh na zefektívnenie procesu pretypovania vulkanizačných lisov pomocou metodiky SMED v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava.

Cena: Účasť na konferencii organizovanej spoločnosťou IPA Slovakia, predplatné časopisu Perspektívy kvality od České společnosti pro Jakost

 

Špeciálna cena pre najlepšiu prácu orientovanú na manažérstvo kvality

Ing. Marián Drábik

Názov témy: Projekt zvyšovania účinnosti systému LPA formou Kamishibai v spoločnosti Martinrea Slovakia Fluid Systems, s.r.o.

Cena: Školenie v oblasti kvality v automotive (ISO/TS 16949 alebo VDA) v hodnote cca 500,- € od Slovenskej spoločnosti pre kvalitu

 

Špeciálna cena pre organizátora súťaže, vyžrebovaná zo všetkých prihlásených prác

Ing. Matúš Zoričák

Názov témy: Analýza nákladov na kvalitu vo firme a ich optimalizácia

Cena: Školenie na jednu z vybraných metód štíhlej výroby v hodnote cca 200 Euro

 

Všetkým víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme :)

Hlavnými partnermi súťaže sú:

spoločnosť IPA Slovakia

www.ipaslovakia.sk

 

spoločnosť COMM-PASS

www.commpass.sk

a
Slovenská spoločnosť pre kvalitu

www.ssk.sk

 

Mediálnym partnerom súťaže je
časopis Kvalita

www.casopiskvalita.sk

 

Partnerom súťaže je Česká společnost pro jakost

www.csq.cz

Partnerom súťaže je časopis Perspektivy kvality

www.csq.cz/casopis-perspektivy-kvality

 

Partnerom súťaže je

DigFacVWprojekt

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Materiálovotechnologická fakulta STU

so sídlom v Trnave