Výsledky 2.ročnika 2015

 Finále súťaže The best student project 2015 sa uskutočnilo v stredu 30. júna na pôde Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave.  Študenti prezentovali  TOP 10 projektov zo slovenských aj českých súkromných spoločností.

Výsledky:

1. miesto - Tomáš Zelenay (STU, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave )

Cena: Absolvovanie Expertného tréningového programu v hodnote cca 1500,- € od spoločnosti IPA Slovakia.

Cena: Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od spoločnosti MIBA Steeltec s.r.o..

Cena: 200,- € v hotovosti od pracovného portálu pre automobilový priemysel AJOBS .

2. miesto - Andrea Kochanová – Žilinská univerzita v Žiline

Cena: Absolvovanie Tréningového programu v hodnote cca 500,- € od spoločnosti Comm-Pass v oblasti projektového manažmentu.

Cena: Praktická účasť na projekte s odmenou za výkon od spoločnosti IPA Slovakia.

Cena: Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od spoločnosti MIBA Steeltec s.r.o..

Cena: 100,- € v hotovosti od pracovného portálu pre automobilový priemysel AJOBS .

3. miesto  Michal Hampl (Fakulta managementu a ekonomiky - Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne )

Cena: Účasť na konferencii v hodnote cca 500,- € organizovanej spoločnosťou IPA Slovakia.

Cena: Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od spoločnosti MIBA Steeltec s.r.o..

Cena: 80,- € v hotovosti od od pracovného portálu pre automobilový priemysel AJOBS .

 

4. miesto - Petra Žouželková (Fakulta managementu a ekonomiky - Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne  )

Cena: Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od spoločnosti MIBA Steeltec s.r.o..

Cena: Predplatné časopisu Priemyselné inžinierstvo od spoločnosti IPA Slovakia.

5. miesto  - Marie Čermákova ( Fakulta managementu a ekonomiky - Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne)

Cena: Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od spoločnosti MIBA Steeltec s.r.o..

Cena: Predplatné časopisu Priemyselné inžinierstvo od spoločnosti IPA Slovakia.

Exkluzívna cena pre jedného z desiatich finalistov ( výber bude na spoločnosti CEIT consulting ) - Anna Spodniaková (STU, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave )

Cena : Pracovná zmluva na základe výberu CEIT Consulting s.r.o. ( Bratislava, Žilina alebo Košice ) v spoločnosti CEIT consulting s.r.o..

Špeciálna cena pre najlepšiu prácu orientovanú na manažérstvo kvality ( výber bude na spoločnosti Slovenskej spoločnosti pre kvalitu ) - Andrea Kochanová – Žilinská univerzita v Žiline

Cena: Školenie v oblasti kvality v automotive (ISO/TS 16949 alebo VDA) v hodnote cca 500,- € od Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.

Bonusová cena od organizátora súťaže, vyžrebovaná zo všetkých prihlásených prác ( výber bude na základe žrebovania v rámci veľkého finálového ) - Adrián Kubinec ( Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre )

Cena: Prekvapenie v podobe vecnej ceny v hodnote 200,- € od organizátora súťaže.

Špeciálna cena od Slovenskej spoločnosti pre kvalitu - účasť na koferencii - Tomáš Zelenay (STU, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave ) a Marie Čermáková (Fakulta managementu a ekonomiky - Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne )