Všetko o "LEAN"

Všetko o "štíhlej" výrobe.

        Samotná "štíhla" výroba je pomerne široký pojem a uplatnenie jej princípov je rovnako značne obsiahle.  Pár príkladov: klasická sériová výroba, malosériová výroba, kusová výroba, služby, administratíva a podobne.  Jedno z najdôležitejších v rámci štíhlej výroby, LEAN manažmentu, je eliminovanie plytvania, teda strát, ktoré v rámci výrobného procesu vznikajú.  

    Vačšina spoločností, ak chce zo svojho podnikania profitovať, sa zameriava hlavne na tri piliere.                                      

Každá strecha domu, musí mať veľmi dobré základy a rovnako aj oporné múry :)