5 x Prečo

Metóda 5 Prečo (angl. 5Whys) bola vyvinutá Sakichim Toyodom a po prvý krát použitá v Japonskej automobilkeToyota Motor Corporation v procese vývoja a rozvoja výrobných technológií. Je to jeden z najdôležitejších komponentov metodík riešenia problémov vo firme Toyota, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou výrobného systému tejto spoločnosti.

    Zakladateľ výrobného systému Toyoty (Toyota Production System), Taiichi Ohno, definuje metódu 5 Prečo ako "... základ vedeckého prístupu spoločnosti Toyota ... kladením otázky Prečo 5 krát za sebou objasňuje pôvod problému ako aj jeho riešenie". Výhodou metodiky je jej jednoduchosť.                                    

Prečo používať? Opakovaným kladením otázky „Prečo?“ sa dá jednoducho dopracovať ku koreňovej príčine postupným odhaľovaním jednotlivých vrstiev príčin problému. Často krát údajná príčina problému vyvoláva ďalšie otázky.

Kde sa uplatňuje? Všade tam, kde sa pátra po koreňovej príčine. 5 Prečo je metóda, často využívaná v procese vybavovania reklamácií (v rámci kroku D4 procesu 8D).

Postup implementácie 5 Prečo (Šurinová, 2008):

1. Definovanie špecifického problému. Písomné zaznamenávanie problému pomáha presne formulovať problém a podrobne ho opísať. Pomáha to všetkým členom tímu koncentrovať sa na ten istý problém.

2. Kladenie otázky „Prečo“ problém vznikol a zaznamenávanie do pripraveného formulára.

3. V prípade, že odpoveď na otázku „Prečo“ neidentifikuje koreňovú príčinu, kladenie otázky „Prečo“ znova a zaznamenávanie odpovede do formulára.

4. Opakovanie kroku 3. Kladenie otázky „Prečo“ toľko krát, pokiaľ sa tím nezhodne na skutočnosti, že identifikovaná príčina je koreňová.

Napriek tomu, že názov metódy je 5 Prečo, v niektorých prípadoch kladenie piatich otázok „Prečo“ nie je postačujúce, pretože neodhalí koreňovú príčinu. V týchto prípadoch je nutné položiť viac než 5 otázok „Prečo“.

Namiesto otázky Prečo? sa dá klásť otázka Ako? V tom prípade sa jedná o metódu definovania postupu riešenia problémov a detailnejšie rozpracovanie zlepšovacej aktivity.

Stránka 5 x Prečo, bola vytvorená v spolupráci s Yuliou Šurinovou.