5S

Ide o metódu, ktorá slúži nie len k poriadku na pracovisku, ale aj k organizácii na pracovisku. Vychádza z predpokladu, že všetok čas, ktorý pracovníci venujú k hľadaniu pomôcok, náradia, prípravkov a podobne je možné investovať do produktívnych činností.                        

Metodika má základných 5 krokov, kotré nestačí len zrealizovať, ale aj neustále opakovať a zdokonalovať!

•1. SEIRI - 整理 = Separovať = Vytriediť – ide o oddelenie potrebného od nepotrebného a odstránenie

nepotrebného, stanovenie a usporiadanie priorít. Pozbieranie všetkých nepotrebných vecí a odniesť ich z pracovného miesta. Na pracovisku ostáva len to čo pravidelne potrebujeme.

„ Máš len to, čo používaš a potrebuješ!“

•2. SEITON - 整頓 = Systematizovať = Vizuálne usporiadať – uloženie každého predmetu, resp. nástroju

na správne a pevne určené miesto, usporiadať predmety na pracovisku tak, aby sme minimalizovali pohyby pracovníkov, eliminácia strát vznikajúcich v dôsledku neoptimálneho uloženia.

 „ Čo máme, musí mať svoje miesto!“

•3. SEISO - 清掃 = Stále čistiť = Vyčistiť – udržiavanie čistého pracovného miesta, nástrojov a predmetov

používaných na tomto pracovisku a jeho neustála kontrola. Rozdelenie pracoviska na jednotlivé oblasti, ktorým sa definuje to, čo je potrebné čistiť, kedy sa to bude čistiť, ako často, aké pomôcky sú potrebné pri čistení a kto má čistenie vykonávať.

 „Všetko čisté a udržiavané!“

 
•4. SEIKETSU - 清潔  = Štandardizovať = Vytvoriť štandardy – vizuálny manažment, štandardizuje sa

celková starostlivosť o pracovisko. Vytvorenie vizuálneho štandardu pracoviska, v ktorom sú zachytené všetky aktivity čistenia a rozmiestnenia jednotlivých položiek na pracovisku, dodržiavanie poriadku, úpravy a čistoty podľa štandardov.

„Robiť poriadok a čistotu nonstop!“

•5. SHITSUKE - 躾 = Seba disciplinovanosť = Vylepšovanie – vytvorenie trvalých návykov,

motivovanie seba aj ostatných k udržiavaniu a zlepšovanie systému. Pravidelné priebežné sledovanie a vizualizácia výsledkov auditov. Pokračovanie a udržiavanie predchádzajúcich 4 krokov.

„ Neustále opakovanie a zlepšovanie!“

•6. SHIKKARI = Skúšaj to tvrdo ( Lets try hard! )
 

„ Ukáž iniciatívu a vyvíjaj špeciálne úsilie na svojom pracovisku!“

 
•Ďalšie  - . Stabilita , Simplifikácia ( zjednodušenie )
 
 
Po úspešnej implementácii pravidiel 5S sa môžeme tešiť na podoné výsledky:
                
                            
 
Nielen vo výrobných priestoroch sa dá robiť 5S :)
 
Troška sortovania :          
 
A po implementácii :)