JIDOKA

Jedným zo zdrojov plytvania je strata kontroly nad procesom a výroba nepodarkov. Tieto je nutné buď opraviť, alebo vyhodiť. Na zabránenie tohoto plytvania, existuje metóda s názvom JIDOKA. Ide o metódu, ktorá slúži na zastavenie výroby pri zistení akejkoľvek abnormality. Ak urobí operátor nejakú chybu, alebo linka nevyrobí správny diel, je proces okamžite zastavený a je možné ho spustiť až po odstránení tohoto problému.

    Vo výrobe nám to zabezpečuje rýchlu reakciu na vzniknutý problém.