KANBAN

Kanban v preklade znamená "karta" ( ukazovateľ, štítok ). Tento systém slúži na riadenie výroby, celého výrobného toku materiálu, odovzdávanie informácií medzi jednotlivými úsekmi výroby, ktorými daný produkt prechádza, zásobovanie materiálom, objednávanie materiálu až po samotné uspokojovanie potrieb zákazníka.

Ide o značne zjednodušenú formu riadenia, v ktorej dokážeme využívať jednoduché manuálne možnosti tohto systému, rovnako však aj elektronickú verziu systému.

    Asi najvačším rozdielom medzi klasickým plánovaním a riadením výroby pomocou uvedeného nástroja je to, že výrobu plánujeme na základe toho, čo si zákazník nielen objedná, ale aj reálne odoberie a zaplatí. Hovorí sa tomu Pull systém, tzv. ťahový systém.

Túto logiku plánovania nenájdeme len v priemyselných firmách, automobilkách, ale napríklad aj v predajniach TESCO, rýchloobčerstveniach ako je MCdonald a podobne.          

Viete si predstaviť jednoduchšiu formu plánovania ako je tá Vaša?