Kontinuálne zlepšovanie

Prečo neustále zlepšovanie? Príklad porekadla z Toyoty:  

„Ak poviete, že nie je žiadny problém, tak to je PROBLÉM!“