Mock - UP

 

 "Mock - UP" , znamená v preklade atrapa ( model ). Ide o metódu, ktorá nám zjednodušuje zostavenie linky alebo pracoviska bez veľkých nákladov, už vo vývojovej fáze. Sami si skúste zhodnotiť, koľkokrát ste už investovali do nového zariadenia a po jeho dodaní ste ho museli viackrát prerábať...!

Príklad pre lepšiu predstavivosť ako sa dá naprojektovať výrobná linka.

Príklad naprojektovania administratívnych priestorov.