Poka - Yoke

Človek je veľmi zábudlivý a má tendenciu robiť chyby. Obvinenie ľudí na pracovisku za to, že urobili chybu, nerieši problém. Systém Poka-Yoke umožňuje detekciu a okamžitú nápravu chýb. Jednoducho povedané ide o blbo - vzdorný systém, ktorý je pomerne jenoduchý a efektívny a slúži na redukovanie neúmyselných a nechcených defektov a chýb, spôsobených ľudským faktorom.

Autorom systému je Shingeo Shingo. Jeho základným krédom bolo vytvorenie pracoviska kde je možné dosiahnuť nulovú chybovosť.
 

" Defect = O (zero) , Is absolutely possible! "

Definícia:

Poka - omyl, neúmyselná-náhodná chyba

Yoke - zabránenie vzniku chyby, prevencia

Takmer všetkým chybám sa dá predísť. Je ale nutné zistiť kdekedy prečo vznikajú.

Medzi najčastejšie chyby spôsobené pracovníkmi patria:

- zábudlivosť, nesústredenie - pracovník zabudne namontovať dielec
nedorozumenie - pracovník nemá na vykonanie operácie dostatok informácií
operácie vykonávané nezaškoleným pracovníkom
úmyselná chyba - zámerné ignorovanie pravidiel
pomalosť - neskoré rozhodnutie pracovníka môže spôsobiť zdravotnú, alebo finančnú stratu
neexistencia noriem - chyby spôsobené tým, že nie sú k dispozícii vhodné inštrukcie a pokyny
prekvapenie -  stroj niekedy pracuje mimo parametrov, napr. nečakaná porucha stroja
 
 

 Základné funkcie: 

Pred vykonaním operácie:

- vypnutie - pri zistení chyby sa výrobná operácia nespustí
- kontrola - nie je možné vykonať akúkoľvek chybu
- varovanie - signalizácia odchýlky od normálneho stavu
 
Po vykonaní operácie:
 
- vypnutie - pri zistení chyby je výrobná operácia okamžite zastavená
- kontrola - chybné diely nemôžu pokračovať k ďalšej operácii
- varovanie - signalizácia, že došlo k chybe
 
 
Princípom je inštalácia pomocných prvkov, prípadne úprava pracoviska tak, aby bolo možné vykonávať operáciu „len správne" t.j. aby nebolo možné robiť chyby.

 

Poka-Yoke zariadenia sú: jednoduché a lacné, sú súčasťou procesu (pracovného postupu) a predstavujú 100% kontrolu pri zdroji – kolík, ktorý zabráni nesprávnej orientácii dielu, bývajú umiestnené čo najbližšie k miestu vzniku chýb, takže chyba môže byť okamžite opravená a može ísť o zariadenia, ktoré umožňujú vykonanie alebo pokračovanie procesu, pokiaľ nie sú splnené požiadavky.

Pár príkladov z praxe:

Stránka Poka-Yoke, bola vytvorená v spolupráci s Monikou Bittnerovou.