SMED - rýchle zoradenie

    Single Minute Exchange of Dies - alebo Každá minúta ťa môže zabiť:) Ide o jednu z najdôležitejších metód v rámci štíhlej výroby. SMED - rýchle zoradenie je metóda zameraná na veľmi rýchle a efektívne prezriadenie zariadenia z jedného typu výrobku na iný typ. Ideálne by malo takéto prezriadenie, pretypovanie trvať maximálne do 10 minút. Dokážete to?

Automobilka Toyota sa dokáže pochváliť takouto štatistikou:

- 85% všetkých prezriadení ( pretypovaní ) trvá menej ako 100 sekúnd,

- 14% trvá menej ako 10 minút,

- 1% trvá viac ako 10 minút.

    Metodika SMED je vo svojej podstate veľmi jednoduchá. Ak neberieme do úvahy samotné technické zlepšenie podmienok na pracovisku, tak len zmenou organizácie práce sa dá z aktuálneho času, ktorý je potrebný na zoradenie, ušetriť 30 až 50%.

    Rovnako je potrebné ujasniť si, čo vlastne znamená čas zoradenia, teda ktorý bod je tzv. štartovacím a ktorý tým konečným. Ak si zoberieme bežnú sériovú výrobu, tak štart je čas, kedy zariadenie vyprodukuje posledný výrobok. Zoradenie končí, keď na zariadení vyrobíme prvý dobrý kus. Z tohoto vyplýva, že nielen čas na výmenu nástroja, ale aj všetky obslužné časy sú súčasťou času zoradenia.