Standardized Work

„Štandardizovaná práca je nástroj slúžiaci k synchronizácii pohybov pracovníka na pracovisku a celkové zlepšenie výkonu práce na pracovisku." (Hitoshi Takeda)

Predstavte si, ako je niekedy ťažké pracovať podľa inštrukcie, o ktorej si myslíme že je úplne dokonalá.. :)

Ak sú inštrukcie jasné a zrozumiteľne pre každého rovnako môžeme sa dočkať veľkého úspechu.                           

Ak budú zle pochopené, môžeme začiť veľké sklamanie.

    Väčšina firiem plní minimálne štandardy na pracovné postupy, ktoré sú dané samotnými normami od zákazníkov ( napríklad ISO ). Moje skúsenosti sú však také, že ďalej ako im predpisujú tieto štandardy sa firmy posúvajú len veľmi ťažko a zdĺhavo.

Preto uvádzam príklad toho, ako sa dajú veci posunúť ďalej.