TPM

Total Productive Maitenance - Totálne Produktívna Údržba. Metóda, ktorá svojim rozsahom, ale aj prínosom patrí medzi tie najkomplexnejšie a tie, ktoré nám pomôžu vyrábať efektívnejšie. Správne nastavenie je podmienkou pre fungovanie celého produktívneho systému.

TPM vzniklo na začiatkoch tvorby Toyota Production System. Do dnešnej podoby ho rozpracoval Japonský inštitút pre údržbu závodou s Japonskm centrom produktivity.

    Veľmi jednoduchý príklad: Predstavte si vedierko naplnené vodou a v ňom nasypané korkové vrchnáky. Všetky plávajú na povrchu. Ak sa ich pokúsime ponoriť pod vodu, dokážeme to, ale ak ich uvoľníme, behom veľmi krátkeho času vyplávu na povrch. Našli ste sa? Vrchnáky sú ako naše problémy so stavom našich zariadení a zatlačenie pod vodu je len veľmi krátke zalepenie problému, ktorý sa nám vráti.  

Medzi hlavné zásady TPM patrí:

- Nulové neplánované prestoje strojov.

- Nulové poruchy na zariadeniach spôsobené stavom stroja.

 - Nulové straty na spomalovaní taktu stroja.

 

TPM má sedem hlavných krokov:

1. Začiatok čistenia

2. Odstránenie zdrojov z nečistenia

3. Štandardy pre čistenie

4. Všeobecná kontrola

5. Autonómna kontrola

6. Organizácia a poriadok

7. Rozvoj autonómnej údržby

 

Túto metódu je veľmi dobré kombinovať s 5S, metódou SMED a Štandardizácio práce.