Vizuálny manažment

 Vidieť, znamená vedieť! Dokážete ovplyvniť činnosti vo Vašej spoločnosti o ktorých neviete? Asi nie. Výhodou vizualizácie je, že viete veľmi rýchlo reagovať na plytvanie, ktoré sa vo Vašich procesoch vyskytuje. Dôležité je urobiť problémy viditeľnými.

Príklad vizuálneho manažmentu ako môžete vizualizovať Vaše činnosti:

Čo je možné vizualizovať:

- rozdiel v produktivite ( želaný výkon, porovnávať s aktuálne dosahovaným )

- výkonnosť pracovníkov na linke ( jednotlivo )

- OEE

- prestoje ( technické, organizačné )

- počet vyrobených NIO dielov

- zásoby

- rozpracovanú výrobu

- usporiadanie pracovísk ( štandardy 5S, pracovné postupy, kvalitatívne štandardy a podobne.)

- bezpečnostné predpisy

- informácie pre pracovníkov ( novinky, ukazovatele strediska, problémy strediska - kvalita, reklamácie )

- a podobne.