VSM

Value Stream Mapping  alebo analýza toku hodnôt. Tento nástroj nám slúži na analýzu toku hodnôt v našich procesoch. Dokážeme analyzovať hodnoty, ktoré nám bránia byť úspešní, teda hodnoty zákazníka. Celkovo je táto metóda najlepší spôsob ako spoznať celý výrobný hodnotový tok daného produktu a náhľad z vtáčej perspektívy.

Celá analýza je v podstate veľmi jednoduchá, potrebujeme len čistý kus papiera, ceruzku a môžeme začať :)