Bezpečnosť a ochrana životného prostredia

  Zdravie a bezpečnosť pracovníkov musí byť vždy obetovaná zdanlivo vyššej efektivite, resp. produktivite. Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby sa stala bezpečnosť nie len cieľom, ale aj filozofiou v našich aktivitách.

Tak ako zlepšujeme kvalitu výroby, produktivitu je nutné zvyšovať aj bezpečnosť našich spolupracovníkov. Je treba pracovať na predchádzaní a odstranovaní potencionálnych rizík na pracoviskách.

Pri zmenách a úprave pracovísk je nutné dbať na to, že pracoviská sú koncipované tak, aby boli jednoducho obsluhovateľné, a práca tak bola rýchla, pohodlná a efektívna. 

Druhou časťou princípu je "Ochrana životného prostredia". V rámci Toyota Production systému to znamená, že už pri vývoji produktu je myslené na vplyv produktu na životné prostredie v jeho každej etape životnosti. Teda od prototypu, montáže až po jeho výmenu.

Filozofia TPS tiež zahŕňa 3R - zredukovať, znova použiť a zrecyklovat. (3Rs – reducereuserecycle)

Cieľom TOYOTY je 99% recyklácia :)