Just In Time

Jeden z prvých a najdôležitejších príncípov štíhlej výroby. Základným pravidlo je "Vyrábať to, čo zákazník vyžaduje". ( Taiichi Ohno ) Ide o zmenu systému výroby z tzv. "PUSH" na "PULL".

    Predstavte si MCdonald. Ak by sa riadil podľa systému PUSH, tak by len piekol hamburgery bez ohľadu na to, či to nejaký zákazník kupuje, alebo nie. Pri takomto spôsobe výroby nám vzniká hneď niekoľko plytvaní. Nadbytočná práca, potreba miesta na uskladnenie a vyhodené hamburgery v koši, ktoré sa nepredali. Rovnaká situácia sa vyskytuje vo viacerých firmách, kedy spoločnosti vyrábajú aj to, na čo nemajú odbyt. V dnešnej dobe je veľmi potrebný tzv.CASH FLOW. Ak firma produkuje na sklad nemá žiadny.

    Firmy ktoré používajú štíhle myslenie riadia výrobu systémom PULL, čo znamená že signál pre výrobu, či už hamburgera, alebo prevodovky dáva zákazník :)

Medzi dôležité pojmy, ktoré súvisia s týmto princípom sú:

- KANBAN

- SUPERMARKET

- MILK - RUN

- SMED

- HEIJUNKA

- TEČÚCA VÝROBA