Kontinuálne zlepšovanie

  Kontinuálne zlepšovanie, resp. Continuous Improvement. O žiadnom procese, alebo činnosťi ktorú vykonávame nemôžeme nikdy povedať, že už je dokonalá. Tu je práve priestor na neustále zlepšovanie.

V rámci Toyota Production System je Continuous Improvement veľmi dôležitou súčasťou.

Jedno výstižné porekadlo, ako na to :) 

„Ak poviete, že nie je žiadny problém,tak to je Problém!“