Orientácia na proces

 Väčšina spoločností sa pri optimalizácii procesov zameriava samostatne na jednotlivé časti výroby. V rámci Toyota Production System sa zameriavame na celý proces. To znamená, že v rámci projektových aktivít riešime komplexne celý tok materiálu od vstupného skladu až po výstupný, mapujeme všetky informácie, ktoré sú v našej spoločnosti potrebné na zabezpečenie chodu výroby, ale aj tie, ktoré si meníme z našími dodávateľmi a rovnako zisťujeme aké  informácie si vymieňame medzi nami a zákazníkom.

V neposlednom rade, sa sústredíme nie len na čiastkové výrobné časy, ale zisťujeme aj celkový priebežný čas výroby a tzv. čas pridanej hodnoty.             

Pre tento princíp hovoríme o dvoch metódach:

Analýza toku hodnôt - Value Stream Mapping

Dizajn toku hodnôt - Value Stream Mapping - Future State

Príklad :