Štandardizácia

Štandardizácia je ďalším kľúčovým prvkom pre zaistenie kvality. Vytváranie a spoliehanie sa na štandardizované pracovné úlohy zaručuje nielen konzistentne vysokú úroveň kvality, ale udržuje aj výrobné tempo a poskytuje porovnávacie merítka uľahčujúce implementáciu stratégie kontinuálneho zdokonaľovania.

Pre tento princíp využívame metodiku „Standardized Work“ ktorá nám slúži na štandardizáciu jednotlivých procesov, ich zjednodušenie, zaistenie opakovateľnosti procesu, eliminuje vznik chýb, zabezpečuje kontinuálne zlepšovanie  a dodržiavanie pracovných návykov.

Rovnako je možné v tomto princípe použiť aj metodiky „Mock UP“