TPM

PM, resp. Totálne produktívna údržba. Hlavnou ideou tohoto princípu je zabezpečenie čo možno najvýššej efektivity zariadení a ľudí. Vznikol ako predpoklad fungovania princípu "JUST IN TIME".

Ak chceme TPM implementovať a pracovať na základe tohoto princípu je dôležité, aby boli splnené tieto hlavné podmienky:

- aktivita musí vychádzať od manažmentu - tím pracovníkov musí vidieť, že manažment spoločnosti bude túto aktivitu podporovať.

- do riešenia musí byť zapojený komplexný tím - výrobný pracovníci, výrobný lídri, pracovníci údržby, lídri z oddelenia údržby, technológia, pracovníci kvality a v neposlednom rade vrcholový manažment.

V literatúre od Jamesa Womaka a Daniel T. Jonesa -  „The machine change the world“ , alebo „Stroje ktoré zmenia svet“. sa uvádza že TPM je:

“TPM je séria metód na zaistenie toho, že všetky stroje vo výrobnom procese v trvaní, aké je nevyhnutné, splnenia naplánované úlohy a výroba nebude nikdy prerušená”

Medzi základné metódy, ktorými vieme pracovať pomocou princípu TPM je:

- JIDOKA

- ANDON

- 5S

- Štandardizácia