en-Organizácia súťaže "The Best Student Project"

02/07/2016

V rokoch 2014, 2015 a 2016 som zorganizoval súťaž o najlepšiu diplomovú prácu pre absolventov technických vysokých škôl. Cieľom bolo zviditeľniť a zároveň zefektívniť spoluprácu medzi vysokými školami a súkromným sektorom. Tento projekt priniesol možnosti a Networking pre absolventov a účastníkov súťaže, ale nebol úspešný vzhľadom na zviditeľnenie idei do väčšieho spektra divákov ako mali organizátori v možnostiach osloviť. Každopádne sa mi podarilo prepojiť takmer 200 absolventov zo súkromným sektorom a aj vĎaka tomu získať kontakty  a možno aj prácu svojich snov :)


Ohlasy si môžete prečítať na týchto odkazoch: