en-Záznam z konferencie "Logistika 2013"

03/04/2013

Prezentácia z konferencie Logistika 2013 organizovanou spoločnosťou InForm Slovakia. Prezentácia na tému Implementácia princípov štíhlej výroby a ich prínos pre spoločnosť v podaní Radovana Martišoviča  

https://www.youtube.com/watch?v=CrQGBHezVgQ&feature=youtu.be