Bezpečnosť

Zdravie a bezpečnosť pracovníkov musí byť vždy obetovaná zdanlivo vyššej efektivite, resp. produktivite. Cieľom je, aby sa stalo vnímanie bezpečnosti našich kolegov filozofiou v našej každodennej práci.

Tak ako zlepšujeme kvalitu výroby, produktivitu je nutné zvyšovať aj bezpečnosť našich spolupracovníkov. Je treba pracovať na predchádzaní a odstraňovaní potencionálnych rizík na pracoviskách.

Pri zmenách a úprave pracovísk je nutné dbať na to, že pracoviská sú koncipované tak, aby boli jednoducho obsluhovateľné, a práca tak bola rýchla, pohodlná a efektívna.