Ponuka služieb a originálnych riešení pre Vás.

Manažment konzulting

Manažment konzulting spoločnostiam a manažérom v rôznych situáciach.  Pohľad na fungovanie spoločnosti a procesov z inej perspektívy. Ako konzultant ponúkam objektívny pohľad pomocou analýz a viem vypracovať a navrhnúť rôzne riešenia 

Ponúkam vlastné skúsenosti z oblasti :

 1. Riadenia výrobnej spoločnosti
 2. Riadenie výroby
 3. Riadenie operation tímu (výroba, plánovanie, kvalita, údržba, logistika)
 4. Reštrukturalizácia spoločnosti
 5. Nastavovanie efektívnej organizačnej štruktúry
 6. Talent manažment
 7. Rozvoj tímu
 8. Zvyšovanie výkonnosti podniku
 9. Nastavenie zmyslu-plných cieľov a metód na ich sledovanie 
 10. Redukcia  prevádzkových nákladov a hľadanie spôsobov na efektívne využívanie zdrojov (šrot, energie, ľudia)
 11. Znalosť medzinárodného prostredia 
 12. Podpora pri change manažmente
 13. Príprava a nastavenie procesov pri certifikácií
 14. Riadenie a podpora projektového manažmentu

Čo sú prednosti konzultingu?

 • platba za služby len v prípade reálneho výsledku
 • praktická skúsenosť s manažmentom
 • nový pohľad na realitu
 • naštartovanie zmien
 • otváranie a riešenie problémov
 • vytvára priestor pre nové možnosti spolupráce
 • rozvoj Vašich tímov a spoločnosti

Ako môže spolupráca fungovať?

 1. Neformálne stretnutie a komunikácia ponuky z mojej strany a dopytu z Vašej strany
 2. Zoznámenia sa s Vašim interným prostredím a samotnou výzvou
 3. Definícia očakávaní výsledkov
 4. Cenová ponuka, návrh zmluvy a návrh zmluvy o mlčanlivosti
 5. Spolupráca
 6. Ukončenie a oslava výsledku!

V prípade doplňujúcich otázok ma neváhajte kontaktovať : + 421 903 325 685, alebo radovan.martisovic@produktivne.sk

Interim manažment

Neposkytujeme len náhradu kapacít a personálnych zdrojov, ale aj svoje vlastné skúsenosti.

Moje skúsenosti sú z oblasti :

 1. výroby
 2. implementácie princípov štíhlej výroby
 3. projektového riadenia
 4. kvality
 5. implementácie štandardov kvality
 6. optimalizácie údržby
 7. implementácia (revízia ) KPI
 8. riadenie závodu
 9. riadenie oddelenia
 10. krízový manažment (likvidácia spoločnosti, reštrukturalizácia spoločnosti)
 11. špecifické požiadavky

Čo sú prednosti Interim manažmentu?

 • vysoká kvalifikácia
 • rýchlosť zaistenia vhodnej náhrady
 • nezaujatý pohľad z vonku
 • manažér má presne stanovené svoje ciele na základe ktorých mu prináleží odmena
 • žiadne starosti v porovnaní s pracovníkom na dobu neurčitú v prípade nespokojnosti z výsledkami
 • je zaistená rola aj autorita vzhľadom na to že neexistujú žiadne väzby na zamestnancov, manažment
 • prednostne pôsobíme v rámci SR aj ČR a v prípade nutnosti aj v rámci celého sveta

Ako môže spolupráca fungovať?

 1. Neformálne stretnutie a komunikácia ponuky z mojej strany a dopytu z Vašej strany
 2. Zoznámenia sa s Vašim interným prostredím a samotnou výzvou
 3. Definícia očakávaní výsledkov
 4. Cenová ponuka, návrh zmluvy a návrh zmluvy o mlčanlivosti
 5. Spolupráca
 6. Ukončenie a oslava výsledku!

V prípade doplňujúcich otázok ma neváhajte kontaktovať : + 421 903 325 685, alebo radovan.martisovic@produktivne.sk

Školenia a tréningy

Každé stretnutie je originál. Zdieľanie skúsenosti a prepojenie teoretického základu s praktickými cvičeniami. Trénujem a školím s vedomím, že viem že všetko neviem. 

Ponuka : 

 1. LEGO hra - business simulácia na optimalizáciu Vašich procesov (produktivita, kvalita, layout, finančné ukazovatele) 
 2. školenia pre vybrané metódy štíhlej výroby (TPM, VSM, 5S, Štandardizovaná práca)
 3. metódy pre zlepšenie kvality (Zero Defect, Ishikawa, 5x prečo, A3, LPA audit)
 4. praktické tréningy spojené s priamou implementáciou na Vašich pracoviskách

Ako môže spolupráca fungovať?

 1. Neformálne stretnutie a komunikácia ponuky z mojej strany a dopytu z Vašej strany
 2. Zoznámenia sa s Vašim interným prostredím a samotnou potrebou na vzdelávanie
 3. Definícia očakávania
 4. Cenová ponuka, návrh zmluvy a návrh zmluvy o mlčanlivosti
 5. Spolupráca
 6. Ukončenie a oslava výsledku!

V prípade doplňujúcich otázok ma neváhajte kontaktovať : + 421 903 325 685, alebo radovan.martisovic@produktivne.sk