Nulová chyba

Nulová chyba, resp. ZERO DEFECT. Ide o sytém, pomocou ktorého má byť zabezpečená 100% kvalita.

Spoluautorom je Shingeo Shingo, ktorý sa usiloval o to, aby výroba a procesy boli zabezpečené tak, že zabránia pracovníkom robiť typické chyby.

"Defect = 0 Is absolutely possible!" (Shingeo Shingo)

Pre tento princíp je možné používať viacero metód:

• Six Sigma • Vizuálny manažment • 5S • POKA - YOKE • Standardized Work • 5 x Prečo • Ishikawa diagram