Orientácia na proces

Pre tento princíp hovoríme o dvoch metódach:

Analýza toku hodnôt - Value Stream Mapping

Dizajn toku hodnôt - Value Stream Mapping - Future State

 Väčšina spoločností sa pri optimalizácii procesov zameriava samostatne na jednotlivé časti výroby. 

V rámci Toyota Production System sa zameriavame na celý proces. To znamená, že v rámci projektových aktivít riešime komplexne celý tok materiálu od vstupného skladu až po výstupný, mapujeme všetky informácie, ktoré sú v našej spoločnosti potrebné na zabezpečenie chodu výroby, ale aj tie, ktoré si meníme z našimi dodávateľmi a rovnako zisťujeme aké informácie si vymieňame medzi nami a zákazníkom.

V neposlednom rade, sa sústredíme na čiastkové výrobné časy, ale rovnako zisťujeme aj celkový priebežný čas výroby a tzv. čas pridanej hodnoty.