Just in Time

Medzi dôležité pojmy, ktoré súvisia s týmto princípom sú:

- KANBAN

- SUPERMARKET

- MILK - RUN

- SMED

- HEIJUNKA

- TEČÚCA VÝROBA

Predstavte si prevádzku MCdonald... Ak by sa riadil podľa štandardného spôsobu riadenia (PUSH), tak by len piekol hamburgery bez ohľadu na to, či si nájde každý jedne kus svojho zákazníka. Pri takomto spôsobe výroby nám vzniká hneď niekoľko plytvaní. Nadbytočná práca, potreba miesta na uskladnenie a vyhodené hamburgery v koši, ktoré sa nepredali. 

Rovnaká situácia sa vyskytuje vo viacerých firmách, kedy spoločnosti vyrábajú aj to, na čo nemajú odbyt. V dnešnej dobe je veľmi potrebný CASH.  Ak firma produkuje šrot, materiál na sklad, tak možnosť mať peňažnú rezervu je veľmi malá.

Firmy ktoré používajú štíhle myslenie riadia výrobu systémom PULL, čo znamená že signál pre výrobu, či už hamburgera, alebo prevodovky dáva vždy zákazník. 

Just In Time je jedným s prvých a najdôležitejších princípov štíhlej výroby. Základným pravidlo je "Vyrábať to, čo zákazník vyžaduje". ( Taiichi Ohno ) Ide o zmenu systému výroby z tzv. "PUSH" na "PULL"