KAIZEN

KAIZEN, Kontinuálne zlepšovanie, resp. Continuous Improvement. O žiadnom procese, alebo činnosti ktorú vykonávame nemôžeme nikdy povedať, že už je dokonalá. Všade máme priestor na neustále zlepšovanie. Nezabúdajte, že aj malé zlepšenie procesu je cesta k uľahčeniu každodenného života. 

V rámci Toyota Production System je Continuous Improvement veľmi dôležitou súčasťou.


Jedno výstižné porekadlo, ako na to :)

"Ak poviete, že nie je žiadny problém,tak to je Problém!"