Ochrana životného prostredia

V rámci Toyota Production systému to napríklad znamená, že už pri vývoji produktu je myslené na vplyv produktu na životné prostredie v jeho každej etape životnosti. Teda od prototypu, montáže až po jeho výmenu.

Filozofia TPS tiež zahŕňa 3R - zredukovať, znova použiť a zrecyklovat. (3Rs - reduce, reuse, recycle)

Napríklad:

cieľom TOYOTY je 99% recyklácia