Štandardizácia


Metodika "Standardized Work"  nám slúži na štandardizáciu jednotlivých procesných krokov, ich zjednodušenie, zaistenie opakovateľnosti procesu, eliminuje vznik chýb, zabezpečuje kontinuálne zlepšovanie a dodržiavanie pracovných návykov.