Rešpekt k ľudom

Naši kolegovia sú našim partnerom, kamarátom a našou pýchou. Ich výkon je podmienený tým, aké podmienky im vytvoríme, akými vedomosťami budú disponovať. Cieľom by malo byť, chodiť za pracovníkom, pýtať sa ako im ide práca, či majú všetko čo k práci potrebujú, ak majú nejaký problém pri práci, spoločne ho riešiť. Pri zložitejšom probléme diskutovať s pracovníkmi o možných riešeniach problému.

Jeden príklad: 

Pracovník nevykonáva činnosť podľa pracovného postupu. Prídem za ním, opýtam sa ho kde je problém a prečo vykonáva prácu inak ako mu predpisuje štandard. 

Jedna z možných odpovedí bude: 

- takto je to efektívnejšie, rýchlejšie a menej sa narobím.  V tejto chvíli sa stáva, že pracovníka neháme vykonávať tu prácu, tak ako ju robil, alebo, že mu dáme príkaz, aby tu práci robil tak, ako mu predpisuje postup. 

Toto ale nie je tá správna cesta, ak máme "rešpekt k ľudom".

Čo je možné riešenie?

Zvolať tím spolupracovníkov, vyskúšať si to, prediskutovať pozitíva daného návrhu a vytvorenie nového pracovného postupu.Ak budeme rešpektovať ľudí, vráti sa nám to zvyčajne vo forme vyššej produktivity, kvality, v nákladoch, ale aj vo väčšej spokojnosti našich pracovníkov :)